Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Sekerhede oor Christus 1 Johannes 1:1-4 Ds Eddie Botha 2015-04-19 Die Eerste Brief van Johannes 20150419_EB_SekerhedeoorChristus_1Joh1v1-4.pptx 149
In Absolute Outoriteit Markus 1:21 Ds Eddie Botha 2015-11-29 Net Een Weg 20151108EB_AbsoluutObjektiefWaar_Joh17v17.pptx 280
Absoluut Waar 2 Timoteus 2:14-19 Ds Eddie Botha 2015-11-22 Net Een Weg 20151122EB_AbsoluutWaar_2Tim2v14-19.pptx 264
Absoluut Rasioneel Nehemia 8 Ds Eddie Botha 2015-11-15 Net Een Weg 20151115EB_AbsoluutRasioneel_Neh8.pptx 248
Absoluut Objektief Waar Johannes 17:17 Ds Eddie Botha 2015-11-08 Net Een Weg 20151108EB_AbsoluutObjektiefWaar_Joh17v17.pptx 241

Subkategorieëe