Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Wie doen die geveg Efesiërs 6:10 Ds Eddie Botha 2020-09-06 2020 Preekopnames 20200906_EB_Wiedoendiegeveg_Ef6v10.pptx 185
Die oproep tot die stryd Efesiërs 6:10 Ds Eddie Botha 2020-08-30 2020 Preekopnames 20200830_EB_Dieoproeptotdiestryd_Ef6v10.pptx 215
Die aanslae teen 'n gelowige Efesiërs 6:10-12
Mateus 4:3
Ds Eddie Botha 2020-08-23 2020 Preekopnames 20200823_EB_Dieaanslaeteenngelowige_Ef6v10-12_Matt4v3.pptx 240
Die gelowige werkgewer Efesiërs 6:9 Ds Eddie Botha 2020-08-16 2020 Preekopnames 20200816_EB_DieGelowigewerkgewer_Ef6v9.pptx 187
Die Gelowige in sy werksplek Efesiërs 6:5-8 Ds Eddie Botha 2020-08-09 2020 Preekopnames 20200809_EB_DieGelowigeinsywerksplek_Ef6v5-8.pptx 206
Christen se prioriteite Efesiërs 6:5 Ds Eddie Botha 2020-08-02 2020 Preekopnames 20200802_EB_Christenseprioriteite_Ef6v5.pptx 239
Groot gemaak in die weë van God Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-25 2020 Preekopnames 20200726_EB_GrootgemaakindieweEvanGod_Ef6v4.PPTX 287
Gebalanseerde dissipline Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-19 2020 Preekopnames 20200719_EB_Gebalanseerdedissipline_Ef6v4.pptx 286
Die regte siening van dissipline Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-12 2020 Preekopnames 20200712_EB_Dieregtesieningvandissipline_Ef6v4.pptx 206
Riglyne vir kinders Efesiërs 6:1-3 Ds Eddie Botha 2020-07-05 2020 Preekopnames 20200705_EB_Riglynevirkinders_Ef6v1-3.pptx 278
'n Anderste verhouding Efesiërs 5:31-33 Ds Eddie Botha 2020-06-28 2020 Preekopnames 20200628_EB_nAndersteverhouding_Ef5v31-33.pptx 360
Die man en sy vrou Efesiërs 5:25-33 Ds Eddie Botha 2020-06-21 2020 Preekopnames 20200621_EB_Diemanensyvrou_Ef5v25-33.pptx 324
Die vrou en haar man Efesiërs 5:22-24 Ds Eddie Botha 2020-06-14 2020 Preekopnames 20200614_EB_Dievrouenhaarman_Ef5v22-24.pptx 407
Die Gees van Christus Efesiërs 5:21 Ds Eddie Botha 2020-06-07 Pinkster - 2020 20200607_EB_DieGeesvanChristus_Ef5v21.pptx 285
Onderwerping in die Heilig Gees Efesiërs 5:21 Ds Eddie Botha 2020-06-04 Pinkster - 2020 20200604_EB_OnderwerpingindieHeiligGees_Ef5v21.pptx 219
Vervulling met die Heilige Gees Efesiërs 5:19 Ds Eddie Botha 2020-06-03 Pinkster - 2020 20200603_EB_VervullingmetdieHeiligeGees_Ef5v19.pptx 267
Krag van die Heilige Gees Efesiërs 5:18 Ds Eddie Botha 2020-06-02 Pinkster - 2020 20200602_EB_KragvandieHeiligeGees_Ef5v18.pptx 309
Stimulus van die Heilige Gees Efesiërs 5:18 Ds Eddie Botha 2020-06-01 Pinkster - 2020 20200601_EB_StimulusvandieHeiligeGees_Ef5v18.pptx 221
Ons Vertrooster Johannes 14:26 Ds Eddie Botha 2020-05-31 Pinkster - 2020 2020_EB_OnsVertrooster_Joh14v26.pptx 235
Persoon van die Heilige Gees Johannes 14:16-17 Ds Eddie Botha 2020-05-31 Pinkster - 2020 2020_EB_PersoonVanDieHeiligeGees_Joh14v16-17.pptx 416

Subkategorieëe