Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Geloof Hebreërs 11:6 Ds Eddie Botha 2021-01-03 2021 Preekopnames 20210102_EB_Geloof_Heb11v6.pptx 166
Gelykenis van die onvrugbare vyeboom Lukas 13:6-12 Ds Fanie Schoonees 2020-12-27 2020 Preekopnames 168
Kersboodskap Johannes 3 Ds Fanie Schoonees 2020-12-25 2020 Preekopnames 84
Werkers vir die oes benodig (opgeneem te Oesterbaai) Mateus 9:36-37 Ds Eddie Botha 2020-12-20 2020 Preekopnames 20201220_EB_Werkersvirdieoesbenodig_Mat9v36-37.pptx 201
Vir ons is 'n Seun gebore Jesaja 9
Lukas 2
Ds Fanie Schoonees 2020-12-20 2020 Preekopnames 135
Gebed vir alle gelowiges Efesiërs 6:18-20 Ds Eddie Botha 2020-12-13 2020 Preekopnames 20201213_EB_Gebedvirallegelowiges_Ef%206v18-20.pptx 234
Noem Hom Jesus Mateus 1:21 Ds Eddie Botha 2020-12-06 2020 Preekopnames 20201206_EB_NoemHomJesus_Matt1v21.pptx 157
Gebed in die Gees Efesiërs 6:18 Ds Eddie Botha 2020-12-06 2020 Preekopnames 20201206_EB_GebedindieGees_Ef6v18.pptx 188
Die swaard van die Gees Efesiërs 6:17 Ds Eddie Botha 2020-11-29 2020 Preekopnames 20201129_EB_DieswaardvandieGees_Ef6v17.pptx 165
Helm van verlossing Efesiërs 6:17 Ds Eddie Botha 2020-11-22 2020 Preekopnames 20201122_EB_Helmvanverlossing_Ef6v17.pptx 128
Geloof as my Skild Efesiërs 6:16 Ds Eddie Botha 2020-11-15 2020 Preekopnames 20201115_EB_GeloofasmySkild_Ef6v16.pptx 162
Staan Vas (b) Efesiërs 6:15 Ds Eddie Botha 2020-11-08 2020 Preekopnames 20201108_EB_StaanVas_Ef6v15_b.pptx 91
Staan vas Efesiërs 6:15 Ds Eddie Botha 2020-11-01 2020 Preekopnames 20201101_EB_StaanVas_Ef6v15.pptx 199
Geregtigheid as borsharnas (b) Efesiërs 6:14 Ds Eddie Botha 2020-10-25 2020 Preekopnames 20201025_EB_Geregtigheidasborsharnas_b_Ef6v14.pptx 187
Geregtigheid as borsharnas (a) Efesiërs 6:14 Ds Eddie Botha 2020-10-18 2020 Preekopnames 20201018_EB_Geregtigheidasborsharnas_a_Ef6v14.mp3 202
Ons enigste outoriteit Efesiërs 6:14 Ds Eddie Botha 2020-10-11 2020 Preekopnames 20201011_EB_Onsenigsteoutoriteit_Ef6v14.pptx 193
Omgord met die waarheid Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-10-04 2020 Preekopnames 20201004_EB_Omgordmetdiewaarheid_Ef6v14.pptx 166
Trek die hele wapenrusting aan Efesiërs 6:11 Ds Eddie Botha 2020-09-27 2020 Preekopnames 20200927_EB_Trekdiehelewapenrustingaan_Ef6v11.pptx 215
Bly staan ! Efesiërs 6:10-14 Ds Eddie Botha 2020-09-20 2020 Preekopnames 20200920_EB_Blystaan_Ef6v10-14.pptx 140
Hoe bly ek staande? Efesiërs 6:10 Ds Eddie Botha 2020-09-13 2020 Preekopnames 20200913_EB_Hoeblyekstaande_Ef6V10.pptx 223

Subkategorieëe