Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Hou vas in die geloof Openbaring 2:12-17 Ds Eddie Botha 2021-05-17 Pinkster - 2021 20210517_EB_Houvasindiegeloof_Openb2v12-17.pptx 29
'n Liefdes aanklag Openbaring 2:4-5 Ds Eddie Botha 2021-05-16 Pinkster - 2021 20210116_EB_nLiefdesaanklag_Openb2v4-5.pptx 55
Arbeid sonder om moeg te word Openbaring 2:1-4 Ds Eddie Botha 2021-05-16 Pinkster - 2021 20210516_EB_Arbeidsonderommoegteword_Openb2v1-4.pptx 54
'n Goddelike afspraak Johannes 4:1-14 Ds Eddie Botha 2021-05-09 Johannes 20210509_EB_nGoddelikeafspraak_Joh4v1-14.pptx 147
Die toestand van die ongelowige Johannes 3:22-36 Ds Eddie Botha 2021-05-02 Johannes 20210502_EB_Dietoestandvandieongelowige_Joh3v22-36.pptx 162
Nie veroordeel nie Johannes 3:18 Ds Eddie Botha 2021-04-25 Johannes 20210425_EB_Nieveroordeelnie_Joh3v18.pptx 104
Niemand behalwe Jesus nie Johannes 3:17-21 Ds Eddie Botha 2021-04-18 Johannes 20210418_EB_NiemandbehalweJesusnie_Joh3v17-21.pptx 117
Onmeetbare Liefde Johannes 3:16 Ds Eddie Botha 2021-04-11 Johannes 20210411_EB_OnmeetbareLiefde_Joh3v16.pptx 123
Kyk na die Lam Johannes 3:9-15 Ds Eddie Botha 2021-04-04 Johannes 20210404_EB_KyknadieLam_Joh3v9-15.pptx 158
Die sleutel tot die ewige lewe Johannes 3:1-8 Ds Eddie Botha 2021-03-28 Johannes 20210328_EB_Diesleuteltotdieewigelewe_Joh3v1-8.pptx 123
Reiniging van die tempel Johannes 2:13-25 Ds Eddie Botha 2021-03-21 Johannes 20210321_EB_Reinigingvandietempel_Joh2v13-25.pptx 95
Christus se eerste wonderwerk Johannes 2:1-11 Ds Eddie Botha 2021-03-14 Johannes 20210314_EB_Christusseeerstewonderwerk_Joh2v1-11.pptx 132
Die balans in ons verlossing Johannes 1:38-51 Ds Eddie Botha 2021-03-07 Johannes 20210307_EB_Diebalaansinonsverlossing_Joh1v38-51.pptx 134
Johannes se getuienis Johannes 1:19-37 Ds Eddie Botha 2021-02-28 Johannes 20210228_EB_Johannessegetuienis_Joh1v19-37.pptx 123
Die ware tabernakel in al Sy glorie Johannes 1:14 Ds Eddie Botha 2021-02-14 Johannes 20210214_DiewaretabernakelinalSyglorie_Joh1v14.pptx 135
Die gelowige se reaksie op Christus Johannes 1:11-13 Ds Eddie Botha 2021-02-07 Johannes 20210207_EB_DiegelowigesereaksieopChristus_Joh1v11-13.pptx 129
Die wêreld se reaksie op Christus Johannes 1:6-11 Ds Eddie Botha 2021-01-31 Johannes 20200131_EB_DiewereldsereaksieopChristus_Joh1v6-11.PPTX 156
Die Godheid van Jesus Ds Eddie Botha 2021-01-24 Johannes 175
Het jy vir Jesus lief ? Johannes 21:15-17 Ds Eddie Botha 2021-01-17 2021 Preekopnames 20200117_EB_HetjyvirJesuslief_Joh21v15-17.pptx 179
Die grootste winskoop ooit Mateus 13:45-46 Ds Eddie Botha 2021-01-10 2021 Preekopnames 20200110_EB_Diegrootstewinskoopooit_Matt13v45-46.pptx 198

Subkategorieëe