Preekopnames


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Oordeel oor die wêreld Mateus 25:31-46 Ds Eddie Botha 2014-11-09 20141109_EB_Oordeeloordiewereld_Mat25v31-46.pptx
Vermorste Tyd Mateus 24:14-25:30 Ds Eddie Botha 2014-11-02 20141102_EB_VermorsteTyd_Mat25v14-30.pptx
Wees Gereed Mateus 15:1-13 Ds Eddie Botha 2014-10-19 20141019_EB_WeesGereed_Mat15v1-13.pptx
Gereed of nie Mateus 24:36-51 Ds Eddie Botha 2014-10-12 20141012_EB_Gereedofnie_Mat24v36-51.pptx
Die Laaste Generasie Mateus 24:32-35 Ds Eddie Botha 2014-10-05 20141005_EB_Dielaastegenerasie_Mat24v32-35.pptx
Die 8e Teken Mateus 24:29-31 Ds Eddie Botha 2014-09-28 20140928_EB_Die8eTeken_Mat24v29-31.pptx
Die Groot Verdrukking Mateus 24:15-28 Ds Eddie Botha 2014-09-21
Ses Tekens Mateus 24:1-14 Ds Eddie Botha 2014-09-14 20140914_EB_SesTekens_Mat24v1-14.pptx
Oordeel teenoor Jesus se teenstanders Mateus 21:33-46 Ds Eddie Botha 2014-08-31 20140831_EB_OordeelteenoorJesusseteenstanders_Matt21v33-46.pptx