Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
2014-12-28 (Ds Hannes Venter) Besoekende Predekant 2014-12-28
Han 3 v 1-21 Handelinge 3:1-21 Ds Pieter Strauss 2014-08-24
2014-07-13 Ds Fanie Schoonees 2014-07-13
Joh 16 v 25-29 Johannes 16:25-29 Ds Fanie Schoonees 2014-07-04
2014-04-06 (Prof. Snyman) Besoekende Predekant 2014-04-06
Sagaria 3 1:10 Sagaria 3:1-10 Ds Pieter Strauss 2014-03-30
Waar sonder durf ons nie die nuwe jaar? Eksodus 33:1-17 Ds Pieter Strauss 2014-01-05 20140105_PS_WaarSonderDurfOnsNieDieNuweJaar_Eks33v1-17.pptx
Fil 2 v 5-8 Filippense 2:5-8 Ds Eddie Botha 2014-12-14 20140907_EB_'nLewevanGeloof'nVoorbeeld_Hebr11v24-27.pptx
My Dors Geles Johannes 7:27-28 Ds Eddie Botha 2014-12-07
Het jy Jesus Lief ? Johannes 21:15 Ds Eddie Botha 2014-11-30 20141130_EB_HetjyJesusLief_Joh21v15.pptx
Waarskuwing aan die Kerk Openbaring 2
Openbaring 3
Ds Eddie Botha 2014-11-23 20141123_EB_WaarskuwingaandieKerk_Openbaring2en3.pptx
Die kerk wat Christus bou Mateus 16:18-19 Ds Eddie Botha 2014-11-16 20141116_EB_DiekerkwatChristusbou_Mat16v18-19.pptx
Jesus maak die storm stil Markus 4:35-41 Ds Eddie Botha 2014-11-11
'n Lewe van Geloof, 'n Voorbeeld Hebreƫrs 11:24-27 Ds Eddie Botha 2014-09-07 20140907_EB_'nLewevanGeloof'nVoorbeeld_Hebr11v24-27.pptx
Bome sonder vrugte Mateus 21:12-22 Ds Eddie Botha 2014-08-17
Luk 7 v 24-50 Lukas 7:24-50 Ds Eddie Botha 2014-03-09
1 Joh 5 v 1-5 1 Johannes 5:1-5 Ds Eddie Botha 2014-03-02