Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Ons hantering van die Waarheid 1 Timoteus 6:20-21 Ds Eddie Botha 2020-05-17 20200516_EB_OnshanteringvandieWaarheid_1Tim6v20-21.pptx
Hoe moet 'n gelowige met sy geld omgaan? 1 Timoteus 6:17-19 Ds Eddie Botha 2020-05-10 20200510_EB_Hoemoetngelowigemetsygeldomgaan_1Tim6v17-19.pptx
Motivering vir die man van God 1 Timoteus 6:13-16 Ds Eddie Botha 2020-05-03 20200503_EB_MotiveringvirmanvanGod_1Ti6v13-16.pptx
Karakter van die man van God 1 Timoteus 6:11-14 Ds Eddie Botha 2020-04-26 20200425_EB_KaraktervandiemanvanGod_1Tim6v11-14.pptx
Gevaar van geldelike liefde 1 Timoteus 6:6-10 Ds Eddie Botha 2020-04-19 20200419_EB_Gevaarvangeldelikeliefde_1Tim6v6-10.pptx
Ontleding van 'n valse leraar 1 Timoteus 6:3-5 Ds Eddie Botha 2020-04-05 20200404_EB_Ontledingvannvalseleraar_1Tim6v3-5.pptx
Hoe lyk 'n christen werker 1 Timoteus 6:1-2 Ds Eddie Botha 2020-03-29 20200327_EB_Hoelyknchristenwerker_1Tim6v1-2.pptx
Die gelowige en siekte 1 Timoteus 5:23 Ds Eddie Botha 2020-03-22 20200322_EB_Diegelowigeensiekte_1Tim5v23.pptx
Herstel van Bybelse Leierskap 1 Timoteus 5:17-25 Ds Eddie Botha 2020-03-15 20200315_EB_HerstelvanBybelseLeierskap_1Tim5v17-25.pptx
Die bediening aan die weduwee 1 Timoteus 5:3-16 Ds Eddie Botha 2020-03-08 20200308_EB_Diebedieningaandieweduwee_1Tim5v3-16.pptx
Konflik binne die liggaam 1 Timoteus 5:1-2 Ds Eddie Botha 2020-03-01 20200301_EB_Konflikbinnedieliggaam_1Tim5v1-2.pptx
Karakter van 'n dienskneg (c) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-23 20200223_EB_Karaktervanndienskneg_C_1Tim4v6-11.pptx
Karakter van 'n dienskneg (b) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-16 20200216_EB_Karaktervanndienskneg_B_1Tim4v6-11.pptx
Karakter van 'n dienskneg (a) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-09 20200209_EB_Karaktervanndienskneg_A_1Tim4v6-11.pptx
Afvalligheid 1 Timoteus 4:1-5 Ds Eddie Botha 2020-01-12 20190112_EB_Afvalligheid_1Tim4v1-5.pptx
Evangeliese gebed (b) 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2020-01-05 20200105_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7_B.pptx
Redding deur kennis van die Waarheid 1 Timoteus 2:4 Ds Eddie Botha 2019-12-08 20191208_EB_ReddingdeurkennisvandieWaarheid_1Tim2v4.pptx
Evangeliese gebed 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2019-12-01 20191201_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7.pptx
Oorgegewe aan Satan 1 Timoteus 1:19-20 Ds Eddie Botha 2019-11-24 20191124_EB_OorgegeweaanSatan_1Tim1v19-20.pptx
Die oorlog in 'n gelowige se lewe 1 Timoteus 1:18-19 Ds Eddie Botha 2019-11-17 20191117_EB_Dieoorloginngelowigeselewe_1Tim1v18-19.pptx