Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Paulus se finale versoeke 1 Tessalonisense 5:25-28 Ds Eddie Botha 2018-12-09 20181209_EB_Paulussefinaleversoeke_1Tess5v25-28.pptx
'n Gebed vir volledige heiligmaking 1 Tessalonisense 5:23-24 Ds Eddie Botha 2018-12-02 20181202_EB_nGebedvirvolledigeheiligmaking_1Tess5v23-24.pptx
Hoe om op God se Woord te reageer 1 Tessalonisense 5:20-22 Ds Eddie Botha 2018-11-25 20181125_EB_HoeomopGodseWoordtereageer_1Tess5v20-22.pptx
Nie Heilig Gees teëstaan nie 1 Tessalonisense 5:19 Ds Eddie Botha 2018-11-18 20181118_EB_NieHeiligGeesteestaannie_1Tes5v19.pptx
Wees Dankbaar 1 Tessalonisense 5:16-18
Psalms 63:1-5
Ds Eddie Botha 2018-11-11
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (b) 1 Tessalonisense 5:17 Ds Eddie Botha 2018-11-04 20181104_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_B_1Tes5v17.pptx
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (a) 1 Tessalonisense 5:16-17 Ds Eddie Botha 2018-10-28 20181028_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_A_1Tes5v16-18.pptx
'n Gesonde Gemeente (b) 1 Tessalonisense 5:14-15 Ds Eddie Botha 2018-10-21 20181021_EB_nGesondeGemeente_B_1Tes5v14-15.pptx
'n Gesonde gemeente 1 Tessalonisense 5:12-13 Ds Eddie Botha 2018-10-14 20181014_EB_nGesondegemeente_1Tes5v12-13.pptx
Dag mense, Nag mense 1 Tessalonisense 5:4-11 Ds Eddie Botha 2018-10-07 20181007_EB_DagmenseNagmense_1Tes5v4-11.pptx
Die dag van die Here 1 Tessalonisense 5:1-3 Ds Eddie Botha 2018-09-30 20180930_EB_DiedagvandieHere_1Tes5v1-3.pptx
Plan vir die Wederkoms 1 Tessalonisense 4:16-18 Ds Eddie Botha 2018-09-23 20180923_EB_PlanvirdieWederkoms_1Tes4v16-18.pptx
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe (b) 1 Tessalonisense 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-16 20180916_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_B_1Tes4v13-18.pptx
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe 1 Tessalonisense 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-09 20180909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_1Tes4v13-18.pptx
Waar die "tyre" die teer slaan 1 Tessalonisense 4:9-12 Ds Eddie Botha 2018-08-26 20180826_EB_Waardietyredieteerslaan_1Tes4v9-12.pptx
Skoon lewe in 'n vuil wêreld 1 Tessalonisense 4:3-10 Ds Eddie Botha 2018-08-19 20180819_EB_Skoonleweinnvuilwereld_1Tes4v3-10.pptx
Hoe erg is sonde 1 Tessalonisense 4:3-8 Ds Eddie Botha 2018-08-12 20180812_EB_Hoeergissonde_1Tes4v3-8.pptx
Die Heiligheid van God 1 Tessalonisense 4:3 Ds Eddie Botha 2018-08-05 20180805_EB_DieHeiligheidvanGod_1Tes4v3.pptx
Strewe na nog meer 1 Tessalonisense 4:1-2 Ds Eddie Botha 2018-07-29 20180729_EB_Strewenanogmeer_1Tes4v1-2.pptx
Paulus se gebed vir die gemeente 1 Tessalonisense 3:11-17 Ds Eddie Botha 2018-07-22 20180722_EB_Paulussegebedvirdiegemeente_1Tes3v11-13.pptx