Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Kersfees boodskap (Ds Chris Erasmus) Mateus 1:1-17 Besoekende Predekant 2018-12-25
'n Versugting beantwoord Romeine 7:21-25 Ds Eddie Botha 2018-12-16 20181216_EB_nVersugtingbeantwoord_Rom7v21-25.pptx
Dankie Here vir 20 jaar Josua 4:1-9 Ds Eddie Botha 2018-09-02 20180902_EB_DankieHerevir20jaar-Jos4v1-9.pptx
Uitverkore Volk Kolossense 3:12-17 Ds Fanie Schoonees 2018-07-15 20180715_FSC_UitverkoreVolk_Kol3v12-17.pptx
Die groot raaisel (Ds Josua Deacon) Psalms 73 Besoekende Predekant 2018-04-08
Die Emmausgangers (Ds Willie Henning) Lukas 24:13-35 Besoekende Predekant 2018-04-01
Wat is die duiwel se metodes? Efesiërs 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-28 20180228_EB_Watisdieduiwelsemetodes_Ef5v10-14.pptx
Die stryd rondom jou pos Efesiërs 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-21 20180121_EB_Diestrydrondomjoupos_Ef5v10-14.pptx
Bly op jou pos Efesiërs 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-14 20180114_EB_Blyopjoupos_Ef5v10-14.pptx