Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Wees op jou hoede 2 Petrus 3:16-18 Ds Eddie Botha 2017-11-19 20171119_EB_Weesopjouhoede_2Petrus3v16-18.pptx
My motivering tot 'n heilige lewe 2 Petrus 3:11-14 Ds Eddie Botha 2017-11-12 20171112_EB_Mymotiveringtotnheiligelewe_2Petrus3v11-14.pptx
Heiligmaking - my oorgawe 2 Petrus 3:11 Ds Eddie Botha 2017-11-05 20171105_EB_Heiligmaking-myoorgawe_2Petrus3v11.pptx
My verwagting koester heiligheid in my 2 Petrus 3:11-15
2 Samuel 11:26-12:13
Ds Eddie Botha 2017-10-29 20171029_EB_Myverwagtingkoesterheiligheidinmy_2Petrus3v11-15.pptx
Die Dag van die Here - die Wederkoms self 2 Petrus 3:10 Ds Eddie Botha 2017-10-22 20171022_EB_DieDagvandieHere-dieWederkomsself_2Pet3v10.pptx
Die hartseer van 'n vermorsde geleentheid Mateus 25:14-30
2 Petrus 3:8-9
Ds Eddie Botha 2017-10-15 20171015_EB_Diehartseervannvermorsdegeleentheid_Matt25v14-30.pptx
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (b) ? 2 Petrus 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-08 20171008_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_B.pptx
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (a) ? 2 Petrus 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-01 20171001_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_A.pptx
Hoe lyk die laaste dae ? 2 Petrus 3:3
Mateus 24:4-13
Ds Eddie Botha 2017-09-24 20170924_EB_Hoelykdielaastedae_2Petrus3v3_Matt24v4-13.pptx
Hoekom moet Christus terugkom 2 Petrus 3:1-4 Ds Eddie Botha 2017-09-17 20170917_EB_HoekommoetChristusterugkom_2Petrus3v1-4.mp3
Gaan daar 'n wederkoms wees 2 Petrus 3:1-9 Ds Eddie Botha 2017-09-10 20170910_EB_Gaandaarnwederkomswees_2Petrus3v1-9.pptx
Rede vir die valse leraar se oordeel 2 Petrus 2:10-22 Ds Eddie Botha 2017-09-03 20170903_EB_Redevirdievalseleraarseoordeel_2Petrus2v10-22.pptx
God se oordeel oor valse leraars 2 Petrus 2:3-10 Ds Eddie Botha 2017-08-27 20170827_EB_Godseoordeeloorvalseleraars_2Petrus2v3-10.pptx
'n Skets van 'n Dwaalleraar 2 Petrus 2:1-3 Ds Eddie Botha 2017-08-20 20170820_EB_nSketsvannDwaalleraar_2Petrus2v1-3.pptx
Die Skrif, my Fondasie 2 Petrus 1:16-21 Ds Eddie Botha 2017-08-13 20170813_EB_DieSkrifmyFondasie_2Petrus1v16-21.pptx
Herinner mekaar hieraan 2 Petrus 1:12-15 Ds Eddie Botha 2017-08-06 20170806_EB_Herinnermekaarhieraan_2Petrus1v12-15.pptx
Ons kosbare geloof (e) 2 Petrus 1:8-11 Ds Eddie Botha 2017-07-30 20170730_EB_Onskosbaregeloof_e_2Petrus1v8-11.pptx
Ons kosbare geloof (d) 2 Petrus 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-23 20170723_EB_Onskosbaregeloof_d_2Petrus1v5-11.pptx
Ons kosbare geloof (c) 2 Petrus 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-16 20170716_EB_Onskosbaregeloof_c_2Petrus1v5-11.pptx
Ons kosbare geloof (b) 2 Petrus 1:3-4 Ds Eddie Botha 2017-06-25 20170625_EB_Onskosbaregeloof_b_2Petrus1v3-4.pptx