Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Praktiese uitvloei van my geloof (c) 1 Petrus 5:10-14 Ds Eddie Botha 2017-06-11 20170611_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v10-14_C.pptx
Praktiese uitvloei van my geloof (b) 1 Petrus 5:8-9 Ds Eddie Botha 2017-05-21 20170514_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v8-9_B.pptx
Praktiese uitvloei van my geloof (a) 1 Petrus 5:5-7 Ds Eddie Botha 2017-05-14 20170514_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v5-7_A.pptx
Versorg die kudde 1 Petrus 5:1-4 Ds Eddie Botha 2017-05-07 20170507_EB_VersorgDieKudde_1Pet5v1-4.pptx
My houding onder vervolging 1 Petrus 4:12-19 Ds Eddie Botha 2017-04-30 20170430_EB_MyHoudingOnderVervolging_1Pet4v12-19.pptx
My geestelike verantwoordelikheid in die wêreld 1 Petrus 4:7-11 Ds Eddie Botha 2017-04-23 20170423_EB_MygeestelikeVerantwoordelikheidInDieWereld_1Pet4v7-11.pptx
Gewapen teen lyding 1 Petrus 4:1-6 Ds Eddie Botha 2016-12-04 20161204_EN_Gewapenteenlyding_1Pet4v1-6.pptx
Triomf van Christus oor lyding 1 Petrus 3:18-22 Ds Eddie Botha 2016-11-27 20161127_EB_TriomfvanChristusoorlyding_1Pet3v18-22.pptx
My houding onder vervolging 1 Petrus 3:13-17 Ds Eddie Botha 2016-11-20 20161120_EB_Myhoudingondervervolging_1Pet3v13-17.pptx
Leef die goeie lewe 1 Petrus 3:8-12 Ds Eddie Botha 2016-11-13 20161113_EB_Leefdiegoeielewe_1Pet3v8-12.pptx
Hoe om 'n ongelowinge huweliksmaat te red 1 Petrus 3:1-7 Ds Eddie Botha 2016-11-06 20161106_EB_Hoeomnongelowigehuweliksmaattered_1Pet3v1-7.pptx
Moet ek ook oor Jesus praat 1 Petrus 3:15 Ds Eddie Botha 2016-10-30 20161030_EB_MoetEkOokOorJesusPraat_1Pet3v15.pptx
Lydende Christus 1 Petrus 2:21-25 Ds Eddie Botha 2016-10-23 20161023_EB_LydendeChristus_1Pet2v21-25.pptx
Onderwerping in die werksplek 1 Petrus 1:2-18:21 Ds Eddie Botha 2016-10-16 20161016_EB_OnderwerpingInDieWerksplek_1Pet2v18-21.pptx
My onderwerping aan my regering 1 Petrus 2:13-17 Ds Eddie Botha 2016-10-09 20161009_EB_MyOnderwerpingAanMyRegering_1Pet2v13-17.pptx
Die uitvloeisel van my Hoeksteen 1 Petrus 2:11-12 Ds Eddie Botha 2016-10-02 20161002_EB_DieuitvloeiselvanmyHoeksteen_1Pet2v11-12.pptx
Jesus, 'n struikelblok of 'n hoeksteen 1 Petrus 2:6-10 Ds Eddie Botha 2016-09-25 20160925_EB_Jesus%2c_n_struikelblok%20of_n_hoeksteen_1Pet2v6-10.pptx
Voorregte van n Gelovwige 1 Petrus 2:4-5 Ds Eddie Botha 2016-09-18
Liefde vir die Woord 1 Petrus 2:1-3 Ds Eddie Botha 2016-09-11
Bo-Natuurlike Liefde 1 Petrus 1:22-25 Ds Eddie Botha 2016-09-04 20160904-EB_Bo-natuurlikeliefde_1Pet1v22-25.pptx