Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Sleutels tot die volle belewenis 1 Korintiërs 15:28 Ds Eddie Botha 2014-06-08 20140608_EB_Pinkster2014_7van7_Sleutelstotdievollebelewenis.pptx
God se versekering Lukas 11:9-13 Ds Eddie Botha 2014-06-05 20140605_EB_Pinkster2014_6van7_Godseversekering.pptx
Hoe word die gawe versterk? Johannes 15:1-5 Ds Eddie Botha 2014-06-04 20140604_EB_Pinkster2014_5van7_Hoeworddiegaweversterke.pptx
Hoe word die gawe verhinder? Mateus 16:24-26 Ds Eddie Botha 2014-06-03 20140603_EB_Pinkster2014_4van7_Hoeworddiegaweverhinder.pptx
Aan wie is die Heilige Gees gegee, en hoe? Johannes 14:15-17 Ds Eddie Botha 2014-06-02 20140602_EB_Pinkster2014_3van7_AanwieisdieHeiligeGeesgegeeenhoe.pptx
Seëning van die Heilige Gees Handelinge 2:1-14 Ds Eddie Botha 2014-06-01 20140601_EB_Pinkster2014_2van7_SeeningvandieHeiligeGees.pptx
Nood aan die Heilige Gees Handelinge 19:1-7 Ds Eddie Botha 2014-06-01 20140601_EB_Pinkster2014_1van7_NoodaandieHeiligeGees.pptx