Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Kol 4 v 7-18 - Slot Kolossense 4:7-18 Ds Eddie Botha 2014-08-10
Bid en tree met wysheid op Kolossense 4:2-6 Ds Eddie Botha 2014-08-03
Wedersydse verhoudings Kolossense 3:18-4:1 Ds Eddie Botha 2014-07-27
Trek die nuwe mens aan Kolossense 3:10-17 Ds Eddie Botha 2014-07-20 20140720_EB_Trekdienuwemensaan_Kol3v10-17.pptx
Maak die sonde in julle dood Kolossense 3:5-9 Ds Eddie Botha 2014-06-29 20140629_EB_Maakdiesondeinjulledood_Kol3v5-9.pptx
Die fokus in my lewe Kolossense 3:1-4 Ds Eddie Botha 2014-06-22 20140622_EB_Diefokusinmylewe_Kol3v1-4.pptx
Verleidelike afdraai paaie Kolossense 2:16-23 Ds Eddie Botha 2014-06-15 20140615_EB_Verleidelikeafdraaipaaie_Kol2v16-23.pptx
Christus is genoeg Kolossense 2:11-15 Ds Eddie Botha 2014-05-25 20140525_EB_Christusisgenoeg_Kol2v11-15.pptx
Wat gaan ek glo Kolossense 2:8-10 Ds Eddie Botha 2014-05-18 20140518_EB_Watgaanekglo_Kol2v8-10.pptx
Doelwitte vir die Gemeente Kolossense 2:1-7 Ds Eddie Botha 2014-05-11 20140511_EB_DoelwittevirdieGemeente_Kol2V1-7.pptx
Diens in die Gemeente - Kol 1 v24-29 Kolossense 1:24-29 Ds Eddie Botha 2014-05-04 20140504_EB_Diensindiegemeente_Kol1v24-29.pptx
Herenig met God Kolossense 1:20-23 Ds Eddie Botha 2014-04-27 20140427_EB_HerenigmetGod_Kol1v20-23.pptx
Kol 1 v18 Kolossense 1:18 Ds Eddie Botha 2014-04-20 20140420_EB_Kol1v18.pptx
Kol 1 v 15-20 Kolossense 1:15-20 Ds Eddie Botha 2014-04-16
Kol 1:9-14 Kolossense 1:9-14 Ds Eddie Botha 2014-03-23
Evangelie Waarheid Kolossense 1:1-8 Ds Eddie Botha 2014-03-16 20140316_EB_EvangelieWaarheid_1Kol1v1-8.pptx