Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
God se onverstaanbare weƫ - Habakuk 1 v 1-11 Habakkuk 1:1-11 Ds Eddie Botha 2017-11-26 2017 Preekopnames 20171126_EB_Godseonverstaanbarewee_Hab1v1-11.pptx 137
Wees op jou hoede 2 Peter 3:16-18 Ds Eddie Botha 2017-11-19 Tweede brief van Petrus 20171119_EB_Weesopjouhoede_2Petrus3v16-18.pptx 110
My motivering tot 'n heilige lewe 2 Peter 3:11-14 Ds Eddie Botha 2017-11-12 Tweede brief van Petrus 20171112_EB_Mymotiveringtotnheiligelewe_2Petrus3v11-14.pptx 130
Heiligmaking - my oorgawe 2 Peter 3:11 Ds Eddie Botha 2017-11-05 Tweede brief van Petrus 20171105_EB_Heiligmaking-myoorgawe_2Petrus3v11.pptx 110
My verwagting koester heiligheid in my 2 Peter 3:11-15
2 Samuel 11:26-12:13
Ds Eddie Botha 2017-10-29 Tweede brief van Petrus 20171029_EB_Myverwagtingkoesterheiligheidinmy_2Petrus3v11-15.pptx 117
Die Dag van die Here - die Wederkoms self 2 Peter 3:10 Ds Eddie Botha 2017-10-22 Tweede brief van Petrus 20171022_EB_DieDagvandieHere-dieWederkomsself_2Pet3v10.pptx 109
Die hartseer van 'n vermorsde geleentheid Matthew 25:14-30
2 Peter 3:8-9
Ds Eddie Botha 2017-10-15 Tweede brief van Petrus 20171015_EB_Diehartseervannvermorsdegeleentheid_Matt25v14-30.pptx 407
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (b) ? 2 Peter 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-08 Tweede brief van Petrus 20171008_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_B.pptx 93
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (a) ? 2 Peter 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-01 Tweede brief van Petrus 20171001_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_A.pptx 82
Hoe lyk die laaste dae ? 2 Peter 3:3
Matthew 24:4-13
Ds Eddie Botha 2017-09-24 Tweede brief van Petrus 20170924_EB_Hoelykdielaastedae_2Petrus3v3_Matt24v4-13.pptx 191
Hoekom moet Christus terugkom 2 Peter 3:1-4 Ds Eddie Botha 2017-09-17 Tweede brief van Petrus 20170917_EB_HoekommoetChristusterugkom_2Petrus3v1-4.mp3 118
Gaan daar 'n wederkoms wees 2 Peter 3:1-9 Ds Eddie Botha 2017-09-10 Tweede brief van Petrus 20170910_EB_Gaandaarnwederkomswees_2Petrus3v1-9.pptx 112
Rede vir die valse leraar se oordeel 2 Peter 2:10-22 Ds Eddie Botha 2017-09-03 Tweede brief van Petrus 20170903_EB_Redevirdievalseleraarseoordeel_2Petrus2v10-22.pptx 101
God se oordeel oor valse leraars 2 Peter 2:3-10 Ds Eddie Botha 2017-08-27 Tweede brief van Petrus 20170827_EB_Godseoordeeloorvalseleraars_2Petrus2v3-10.pptx 126
'n Skets van 'n Dwaalleraar 2 Peter 2:1-3 Ds Eddie Botha 2017-08-20 Tweede brief van Petrus 20170820_EB_nSketsvannDwaalleraar_2Petrus2v1-3.pptx 142
Die Skrif, my Fondasie 2 Peter 1:16-21 Ds Eddie Botha 2017-08-13 Tweede brief van Petrus 20170813_EB_DieSkrifmyFondasie_2Petrus1v16-21.pptx 156
Herinner mekaar hieraan 2 Peter 1:12-15 Ds Eddie Botha 2017-08-06 Tweede brief van Petrus 20170806_EB_Herinnermekaarhieraan_2Petrus1v12-15.pptx 104
Ons kosbare geloof (e) 2 Peter 1:8-11 Ds Eddie Botha 2017-07-30 Tweede brief van Petrus 20170730_EB_Onskosbaregeloof_e_2Petrus1v8-11.pptx 113
Ons kosbare geloof (d) 2 Peter 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-23 Tweede brief van Petrus 20170723_EB_Onskosbaregeloof_d_2Petrus1v5-11.pptx 111
Ons kosbare geloof (c) 2 Peter 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-16 Tweede brief van Petrus 20170716_EB_Onskosbaregeloof_c_2Petrus1v5-11.pptx 107

Subkategorieëe