Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
God se oordeel oor valse leraars 2 Peter 2:3-10 Ds Eddie Botha 2017-08-27 Tweede brief van Petrus 20170827_EB_Godseoordeeloorvalseleraars_2Petrus2v3-10.pptx 108
'n Skets van 'n Dwaalleraar 2 Peter 2:1-3 Ds Eddie Botha 2017-08-20 Tweede brief van Petrus 20170820_EB_nSketsvannDwaalleraar_2Petrus2v1-3.pptx 128
Die Skrif, my Fondasie 2 Peter 1:16-21 Ds Eddie Botha 2017-08-13 Tweede brief van Petrus 20170813_EB_DieSkrifmyFondasie_2Petrus1v16-21.pptx 133
Herinner mekaar hieraan 2 Peter 1:12-15 Ds Eddie Botha 2017-08-06 Tweede brief van Petrus 20170806_EB_Herinnermekaarhieraan_2Petrus1v12-15.pptx 91
Ons kosbare geloof (e) 2 Peter 1:8-11 Ds Eddie Botha 2017-07-30 Tweede brief van Petrus 20170730_EB_Onskosbaregeloof_e_2Petrus1v8-11.pptx 100
Ons kosbare geloof (d) 2 Peter 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-23 Tweede brief van Petrus 20170723_EB_Onskosbaregeloof_d_2Petrus1v5-11.pptx 101
Ons kosbare geloof (c) 2 Peter 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-16 Tweede brief van Petrus 20170716_EB_Onskosbaregeloof_c_2Petrus1v5-11.pptx 91
Geloof - Weg van Saligheid Hebrews 11:1 Ds Fanie Schoonees 2017-07-09 2017 Preekopnames 20170709_FSC_GeloofWegvanSaligheid_Heb11v1.pptx 96
Om te weet dat jy seker is John 1:1-12
Romans 8:14-17
Ds Fanie Schoonees 2017-07-02 2017 Preekopnames 20170702_FSC_Omteweetdatjysekeris_Joh1v1-12Romeine8v14-17.pptx 123
Ons kosbare geloof (b) 2 Peter 1:3-4 Ds Eddie Botha 2017-06-25 Tweede brief van Petrus 20170625_EB_Onskosbaregeloof_b_2Petrus1v3-4.pptx 102
Ons kosbare geloof (a) 2 Peter 1:1-2 Ds Eddie Botha 2017-06-18 Tweede brief van Petrus 20170618_EB_Onskosbaregeloof_a_2Petrus1v1-2.pptx 96
Praktiese uitvloei van my geloof (c) 1 Peter 5:10-14 Ds Eddie Botha 2017-06-11 Eerste Brief van Petrus 20170611_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v10-14_C.pptx 136
Heilige Gees wys ons God se wil Romans 8:25-30 Ds Eddie Botha 2017-06-04 Pinkster - 2017 97
'n Fokus op Sy geskiedenis Romans 8:18-25 Ds Eddie Botha 2017-06-01 Pinkster - 2017 20170601_EB_nFokusopSygeskiedenis_Romeine8v8-25.pptx 90
Heilige Gees waarborg my Glorie Romans 8:17-18 Ds Eddie Botha 2017-05-31 Pinkster - 2017 20170521_EB_HeiligGeeswaarborgmyGlorie_Romeine8v17-18.pptx 85
Heilige Gees bevestig ons aanneming Romans 8:14-16 Ds Eddie Botha 2017-05-30 Pinkster - 2017 20170530_EB_HeiligeGeesbevestigonsaanneming_Romeine8v14-16.pptx 82
Oorwinning oor my vlees Romans 8:12-13 Ds Eddie Botha 2017-05-29 Pinkster - 2017 20170529_EB_OorwinningOorMyVlees_8v12-13.pptx 86
Gees heilig my Romans 8:4-13 Ds Eddie Botha 2017-05-28 Pinkster - 2017 87
Bevryding van die sondelas Romans 8:1-4 Ds Eddie Botha 2017-05-28 Pinkster - 2017 20170528_EB_BevrydingVanDieSondelas_Romeine8v1-4.pptx 123
Praktiese uitvloei van my geloof (b) 1 Peter 5:8-9 Ds Eddie Botha 2017-05-21 Eerste Brief van Petrus 20170514_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v8-9_B.pptx 95

Subkategorieëe