Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Hoe kan ek reg wees voor God (c) Romans 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-04-22 Romeine 20180422_EB_HoekanekregweesvoorGod_c_Romeine3v21-24.pptx 104
Hoe kan ek reg wees voor God (b) Romans 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-04-15 Romeine 20180325_EB_HoekanekregweesvoorGod_b_Romeine3v21-24.pptx 116
Die groot raaisel (Ds Josua Deacon) Psalm 73 Besoekende Predekant 2018-04-08 2018 Preekopnames 196
Die Emmausgangers (Ds Willie Henning) Luke 24:13-35 Besoekende Predekant 2018-04-01 2018 Preekopnames 175
Hoe kan ek reg wees voor God Romans 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-03-25 Romeine 20180325_EB_HoekanekregweesvoorGod_Romeine3v21-24.pptx 174
Die mens se skuld (b) Romans 3:9-20 Ds Eddie Botha 2018-03-18 Romeine 20180311_EB_Diemensseskuld_b_Romeine3v9-20.pptx 137
Die mens se skuld (a) Romans 3:9-20 Ds Eddie Botha 2018-03-11 Romeine 20180311_EB_Diemensseskuld_a_Romeine3v9-20.pptx 159
Die voordeel van 'n Christen huis Romans 3:1-8 Ds Eddie Botha 2018-03-04 Romeine 20180304_EB_DievoordeelvannChristenhuis_Romeine3v1-8.pptx 141
Valse sekuriteit Romans 2:17-29 Ds Eddie Botha 2018-02-25 Romeine 20180825_EB_Valsesekuriteit_Romeine2v17-29.pptx 129
Beginsels waarop God se oordeel berus (c) Romans 2:6-16 Ds Eddie Botha 2018-02-18 Romeine 20180218_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_C_Romeine2v6-16.pptx 139
Beginsels waarop God se oordeel berus (b) Ds Eddie Botha 2018-02-11 Romeine 20180211_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_Romeine2v1-5_B.pptx 143
Beginsels waarop God se oordeel berus Romans 2:1-5 Ds Eddie Botha 2018-02-04 Romeine 20180204_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_Romeine2v1-5.pptx 142
Wat is die duiwel se metodes? Ephesians 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-28 2018 Preekopnames 20180228_EB_Watisdieduiwelsemetodes_Ef5v10-14.pptx 186
Die stryd rondom jou pos Ephesians 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-21 2018 Preekopnames 20180121_EB_Diestrydrondomjoupos_Ef5v10-14.pptx 185
Bly op jou pos Ephesians 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-14 2018 Preekopnames 20180114_EB_Blyopjoupos_Ef5v10-14.pptx 165
Nuwejaars boodskap vir 2018 - Ds Oberholtzer Hebrews 11:8 Besoekende Predekant 2017-12-31 2017 Preekopnames 284
Vir ons is 'n Seun gebore Isaiah 8:23-9:6 Ds Pieter Strauss 2017-12-24 2017 Preekopnames 20171224_PS_VironsisnSeungebore_Jes8v23-9v6.pptx 204
Jy moet in die geloof lewe! Habakkuk 2:4-20 Ds Eddie Botha 2017-12-17 2017 Preekopnames 20171217_EB_Jymoetindiegelooflewe_Habakuk2v4-20.pptx 160
Wag op God in gebed Habakkuk 2:1-3 Ds Eddie Botha 2017-12-10 2017 Preekopnames 20171210_EB_WagopGodingebed_Habakuk2v1-3.pptx 127
Hoe hanteer ek moeilike omstandighede? Habakkuk 1:12-17 Ds Eddie Botha 2017-12-03 2017 Preekopnames 29171203_EB_Hoehanteerekmoeilikeomstandighede_Hab1v12-17.pptx 154

Subkategorieëe