Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Toets die gees 1 Johannes 4:1-6 Ds Eddie Botha 2015-08-30 Die Eerste Brief van Johannes 20150830_EB_Toetsdiegees_1Joh4v1-6.pptx 287
Doodmaak van my vlees (Deel 2) 1 Johannes 3:24 Ds Eddie Botha 2015-08-23 Die Eerste Brief van Johannes 20150823_EB_Doodmaakvanmyvlees(Deel2)_1Joh3V24.pptx 235
Doodmaak van my vlees (Deel 1) 1 Johannes 3:24 Ds Eddie Botha 2015-08-16 Die Eerste Brief van Johannes 20150816_EB_Doodmaakvanmyvlees(Deel1)-1Joh3v24.pptx 254
Die leiding van die Heilige Gees in my 1 Johannes 3:19 Ds Eddie Botha 2015-08-09 Die Eerste Brief van Johannes 20150809_EB_DieleidingvandieHeiligeGeesinmy_1Joh3v19.pptx 241
Ek en my gewete 1 Johannes 3:19-24 Ds Eddie Botha 2015-08-02 Die Eerste Brief van Johannes 20150802_EB_Ekenmygewete_1Joh3v19-24.pptx 255
Getoets aan my liefde 1 Johannes 3:11-18 Ds Eddie Botha 2015-07-26 Die Eerste Brief van Johannes 20150726_EB_Getoetsaanmyliefde_1Joh3v11-18.pptx 266
Onversoenbaarheid met sonde 1 Johannes 3:4-10 Ds Eddie Botha 2015-07-06 Die Eerste Brief van Johannes 20150706_EB_Onversoenbaarheidmetsonde_1Joh3v4-10.pptx 238
Wat is my toekoms hoop? 1 Johannes 2:28-29 Ds Eddie Botha 2015-06-28 Die Eerste Brief van Johannes 20150628_EB_Watismytoekomshoop_1Joh2v28-29.pptx 260
Anti-christe en Christene 1 Johannes 2:18-27 Ds Eddie Botha 2015-06-21 Die Eerste Brief van Johannes 20150621_EB_Anti-christeenChristene_1Joh2v18-27.pptx 272
Die liefde wat God haat 1 Johannes 2:15-17 Ds Eddie Botha 2015-06-14 Die Eerste Brief van Johannes 20150614_EB_DieliefdewatGodhaat_1Joh2v15-17.pptx 236
Stadiums van geestelike groei 1 Johannes 2:12-14 Ds Eddie Botha 2015-06-07 Die Eerste Brief van Johannes 20150607_EB_Stadiumsvangeestelikegroei_1Joh2v12-14.pptx 284
Nuwe soort liefde 1 Johannes 2:7-11 Ds Eddie Botha 2015-05-31 Die Eerste Brief van Johannes 20150531_EB_Nuwesoortliefde_1Joh2v7-11.pptx 251
Sekerheid van my geloof 1 Johannes 2:3-6 Ds Eddie Botha 2015-05-24 Die Eerste Brief van Johannes 20150524_EB_Sekerheidvanmygeloof_1Joh2v3-6.pptx 260
Sonde en die Gelowige 1 Johannes 1:7-10 Ds Eddie Botha 2015-05-03 Die Eerste Brief van Johannes 20150503_EB_SondeendieGelowige_1Joh1v7-10.pptx 164
1Joh2v1-6 1 Johannes 2:1-6 Ds Eddie Botha 2015-05-10 Die Eerste Brief van Johannes 147
Sekerhed van sonde 1 Johannes 1:5-10 Ds Eddie Botha 2015-04-26 Die Eerste Brief van Johannes 20150426_EB_Sekerhedvansonde_1Joh1v5-10.pptx 140
Sekerhede oor Christus 1 Johannes 1:1-4 Ds Eddie Botha 2015-04-19 Die Eerste Brief van Johannes 20150419_EB_SekerhedeoorChristus_1Joh1v1-4.pptx 148
In Absolute Outoriteit Markus 1:21 Ds Eddie Botha 2015-11-29 Net Een Weg 20151108EB_AbsoluutObjektiefWaar_Joh17v17.pptx 279
Absoluut Waar 2 Timoteus 2:14-19 Ds Eddie Botha 2015-11-22 Net Een Weg 20151122EB_AbsoluutWaar_2Tim2v14-19.pptx 262
Absoluut Rasioneel Nehemia 8 Ds Eddie Botha 2015-11-15 Net Een Weg 20151115EB_AbsoluutRasioneel_Neh8.pptx 246

Subkategorieëe