Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Getoets aan my liefde 1 Johannes 3:11-18 Ds Eddie Botha 2015-07-26 Die Eerste Brief van Johannes 20150726_EB_Getoetsaanmyliefde_1Joh3v11-18.pptx 218
Onversoenbaarheid met sonde 1 Johannes 3:4-10 Ds Eddie Botha 2015-07-06 Die Eerste Brief van Johannes 20150706_EB_Onversoenbaarheidmetsonde_1Joh3v4-10.pptx 207
Wat is my toekoms hoop? 1 Johannes 2:28-29 Ds Eddie Botha 2015-06-28 Die Eerste Brief van Johannes 20150628_EB_Watismytoekomshoop_1Joh2v28-29.pptx 228
Anti-christe en Christene 1 Johannes 2:18-27 Ds Eddie Botha 2015-06-21 Die Eerste Brief van Johannes 20150621_EB_Anti-christeenChristene_1Joh2v18-27.pptx 246
Die liefde wat God haat 1 Johannes 2:15-17 Ds Eddie Botha 2015-06-14 Die Eerste Brief van Johannes 20150614_EB_DieliefdewatGodhaat_1Joh2v15-17.pptx 211
Stadiums van geestelike groei 1 Johannes 2:12-14 Ds Eddie Botha 2015-06-07 Die Eerste Brief van Johannes 20150607_EB_Stadiumsvangeestelikegroei_1Joh2v12-14.pptx 207
Nuwe soort liefde 1 Johannes 2:7-11 Ds Eddie Botha 2015-05-31 Die Eerste Brief van Johannes 20150531_EB_Nuwesoortliefde_1Joh2v7-11.pptx 206
Sekerheid van my geloof 1 Johannes 2:3-6 Ds Eddie Botha 2015-05-24 Die Eerste Brief van Johannes 20150524_EB_Sekerheidvanmygeloof_1Joh2v3-6.pptx 231
Sonde en die Gelowige 1 Johannes 1:7-10 Ds Eddie Botha 2015-05-03 Die Eerste Brief van Johannes 20150503_EB_SondeendieGelowige_1Joh1v7-10.pptx 151
1Joh2v1-6 1 Johannes 2:1-6 Ds Eddie Botha 2015-05-10 Die Eerste Brief van Johannes 127
Sekerhed van sonde 1 Johannes 1:5-10 Ds Eddie Botha 2015-04-26 Die Eerste Brief van Johannes 20150426_EB_Sekerhedvansonde_1Joh1v5-10.pptx 121
Sekerhede oor Christus 1 Johannes 1:1-4 Ds Eddie Botha 2015-04-19 Die Eerste Brief van Johannes 20150419_EB_SekerhedeoorChristus_1Joh1v1-4.pptx 131
In Absolute Outoriteit Markus 1:21 Ds Eddie Botha 2015-11-29 Net Een Weg 20151108EB_AbsoluutObjektiefWaar_Joh17v17.pptx 235
Absoluut Waar 2 Timoteus 2:14-19 Ds Eddie Botha 2015-11-22 Net Een Weg 20151122EB_AbsoluutWaar_2Tim2v14-19.pptx 218
Absoluut Rasioneel Nehemia 8 Ds Eddie Botha 2015-11-15 Net Een Weg 20151115EB_AbsoluutRasioneel_Neh8.pptx 213
Absoluut Objektief Waar Johannes 17:17 Ds Eddie Botha 2015-11-08 Net Een Weg 20151108EB_AbsoluutObjektiefWaar_Joh17v17.pptx 203

Subkategorieëe