Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Die pad na heilgheid Hebrews 12:14 Ds Eddie Botha 2018-05-16 Pinkster - 2018 20180516_EV_Diepadnaheilgheid_Heb12v14.pptx 125
Hoe lyk hierdie heiligheid? Romans 7:21-25
Hebrews 12:1-3
Ds Eddie Botha 2018-05-15 Pinkster - 2018 20180515_EB_Hoelykhierdieheiligheid_Rom7v21-25_Heb12v1-3.pptx 115
Die vyand van heiligheid 1 Peter 1:15-16 Ds Eddie Botha 2018-05-14 Pinkster - 2018 20180514_EB_Dievyandvanheiligheid_1Petrus1v15-16.pptx 100
Die noodsaak van heiligheid 1 Peter 1:15-16 Ds Eddie Botha 2018-05-13 Pinkster - 2018 20180513A_EB_Dienoodsaakvanheiligheid_1Petrus1v15-16.pptx 118
Die wonder van heiligheid 1 Peter 1:15-16 Ds Eddie Botha 2018-05-13 Pinkster - 2018 20180513_EB_DieWonderVanHeiligheid_1Petrus1v15-16.pptx 105
Hoe Christus gesterwe het vir God Romans 3:25-31 Ds Eddie Botha 2018-05-06 Romeine 20180506_EB_HoeChristusgesterwehetvirGod_Romeine3v25-31.pptx 94
Hoe lyk ware geloof Romans 3:25-26 Ds Eddie Botha 2018-04-29 Romeine 20180429_EB_Hoelykwaregeloof_Romeine3v25-26.pptx 99
Hoe kan ek reg wees voor God (c) Romans 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-04-22 Romeine 20180422_EB_HoekanekregweesvoorGod_c_Romeine3v21-24.pptx 99
Hoe kan ek reg wees voor God (b) Romans 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-04-15 Romeine 20180325_EB_HoekanekregweesvoorGod_b_Romeine3v21-24.pptx 101
Die groot raaisel (Ds Josua Deacon) Psalm 73 Besoekende Predekant 2018-04-08 2018 Preekopnames 145
Die Emmausgangers (Ds Willie Henning) Luke 24:13-35 Besoekende Predekant 2018-04-01 2018 Preekopnames 150
Hoe kan ek reg wees voor God Romans 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-03-25 Romeine 20180325_EB_HoekanekregweesvoorGod_Romeine3v21-24.pptx 151
Die mens se skuld (b) Romans 3:9-20 Ds Eddie Botha 2018-03-18 Romeine 20180311_EB_Diemensseskuld_b_Romeine3v9-20.pptx 118
Die mens se skuld (a) Romans 3:9-20 Ds Eddie Botha 2018-03-11 Romeine 20180311_EB_Diemensseskuld_a_Romeine3v9-20.pptx 133
Die voordeel van 'n Christen huis Romans 3:1-8 Ds Eddie Botha 2018-03-04 Romeine 20180304_EB_DievoordeelvannChristenhuis_Romeine3v1-8.pptx 128
Valse sekuriteit Romans 2:17-29 Ds Eddie Botha 2018-02-25 Romeine 20180825_EB_Valsesekuriteit_Romeine2v17-29.pptx 116
Beginsels waarop God se oordeel berus (c) Romans 2:6-16 Ds Eddie Botha 2018-02-18 Romeine 20180218_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_C_Romeine2v6-16.pptx 127
Beginsels waarop God se oordeel berus (b) Ds Eddie Botha 2018-02-11 Romeine 20180211_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_Romeine2v1-5_B.pptx 125
Beginsels waarop God se oordeel berus Romans 2:1-5 Ds Eddie Botha 2018-02-04 Romeine 20180204_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_Romeine2v1-5.pptx 129
Wat is die duiwel se metodes? Ephesians 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-28 2018 Preekopnames 20180228_EB_Watisdieduiwelsemetodes_Ef5v10-14.pptx 148

Subkategorieëe