Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Hoe lyk 'n christen werker 1 Timoteus 6:1-2 Ds Eddie Botha 2020-03-29 1 Timoteus 20200327_EB_Hoelyknchristenwerker_1Tim6v1-2.pptx 362
Die gelowige en siekte 1 Timoteus 5:23 Ds Eddie Botha 2020-03-22 1 Timoteus 20200322_EB_Diegelowigeensiekte_1Tim5v23.pptx 293
Herstel van Bybelse Leierskap 1 Timoteus 5:17-25 Ds Eddie Botha 2020-03-15 1 Timoteus 20200315_EB_HerstelvanBybelseLeierskap_1Tim5v17-25.pptx 193
Die bediening aan die weduwee 1 Timoteus 5:3-16 Ds Eddie Botha 2020-03-08 1 Timoteus 20200308_EB_Diebedieningaandieweduwee_1Tim5v3-16.pptx 163
Konflik binne die liggaam 1 Timoteus 5:1-2 Ds Eddie Botha 2020-03-01 1 Timoteus 20200301_EB_Konflikbinnedieliggaam_1Tim5v1-2.pptx 301
Karakter van 'n dienskneg (c) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-23 1 Timoteus 20200223_EB_Karaktervanndienskneg_C_1Tim4v6-11.pptx 263
Karakter van 'n dienskneg (b) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-16 1 Timoteus 20200216_EB_Karaktervanndienskneg_B_1Tim4v6-11.pptx 278
Karakter van 'n dienskneg (a) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-09 1 Timoteus 20200209_EB_Karaktervanndienskneg_A_1Tim4v6-11.pptx 261
Neem tog my sonde weg Psalms 51 Ds Eddie Botha 2020-02-02 2020 Preekopnames 311
Herlewing afgebid Esegiƫl 36:37-38 Ds Eddie Botha 2020-01-26 Herlewing 20200126_EB_Herlewingafgebid_Eseg36v37-38.pptx 355
Doen dit ook nou Habakkuk 3:2 Ds Eddie Botha 2020-01-19 Herlewing 20200119_EB_DoenDitOokNou_Hab3v2.pptx 424
Afvalligheid 1 Timoteus 4:1-5 Ds Eddie Botha 2020-01-12 1 Timoteus 20190112_EB_Afvalligheid_1Tim4v1-5.pptx 408
Evangeliese gebed (b) 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2020-01-05 1 Timoteus 20200105_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7_B.pptx 254
Jesus se gesindheid Filippense 2:3-11 Ds Fanie Schoonees 2019-12-15 2019 Preekopnames 80
Redding deur kennis van die Waarheid 1 Timoteus 2:4 Ds Eddie Botha 2019-12-08 1 Timoteus 20191208_EB_ReddingdeurkennisvandieWaarheid_1Tim2v4.pptx 409
Evangeliese gebed 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2019-12-01 1 Timoteus 20191201_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7.pptx 293
Kersboodskap Mateus 1:21-23 Ds Eddie Botha 2019-11-24 2019 Preekopnames 605
Oorgegewe aan Satan 1 Timoteus 1:19-20 Ds Eddie Botha 2019-11-24 1 Timoteus 20191124_EB_OorgegeweaanSatan_1Tim1v19-20.pptx 270
Die oorlog in 'n gelowige se lewe 1 Timoteus 1:18-19 Ds Eddie Botha 2019-11-17 1 Timoteus 20191117_EB_Dieoorloginngelowigeselewe_1Tim1v18-19.pptx 453
Paulus as 'n patroon van 'n bekeerde 1 Timoteus 1:16-17 Ds Eddie Botha 2019-11-10 1 Timoteus 20191110_EB_Paulusasnpatroonvannbekeerde_1Tim1v16-17.pptx 361

Subkategorieëe