Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Jes 6 (Belydenis 2015) Jesaja 6 Ds Eddie Botha 2015-11-08 2015 Preekopnames 178
Hand 3 v 1-10 Ds Eddie Botha 2015-09-06 2015 Preekopnames 215
Jes 42 v 5-9 Jesaja 42:5-9 Ds Eddie Botha 2015-01-18 2015 Preekopnames 203
Aard van ware disipelskap Lukas 14:25-35 Ds Eddie Botha 2015-01-11 2015 Preekopnames 20150111_EB_Aardvanwaredisipelskap_Luk14v25-35.pptx 319
Oordeel oor die wêreld Mateus 25:31-46 Ds Eddie Botha 2014-11-09 Eind Tye 20141109_EB_Oordeeloordiewereld_Mat25v31-46.pptx 212
Vermorste Tyd Mateus 24:14-25:30 Ds Eddie Botha 2014-11-02 Eind Tye 20141102_EB_VermorsteTyd_Mat25v14-30.pptx 217
Wees Gereed Mateus 15:1-13 Ds Eddie Botha 2014-10-19 Eind Tye 20141019_EB_WeesGereed_Mat15v1-13.pptx 218
Gereed of nie Mateus 24:36-51 Ds Eddie Botha 2014-10-12 Eind Tye 20141012_EB_Gereedofnie_Mat24v36-51.pptx 217
Die Laaste Generasie Mateus 24:32-35 Ds Eddie Botha 2014-10-05 Eind Tye 20141005_EB_Dielaastegenerasie_Mat24v32-35.pptx 221
Die 8e Teken Mateus 24:29-31 Ds Eddie Botha 2014-09-28 Eind Tye 20140928_EB_Die8eTeken_Mat24v29-31.pptx 225
Die Groot Verdrukking Mateus 24:15-28 Ds Eddie Botha 2014-09-21 Eind Tye 280
Ses Tekens Mateus 24:1-14 Ds Eddie Botha 2014-09-14 Eind Tye 20140914_EB_SesTekens_Mat24v1-14.pptx 318
Oordeel teenoor Jesus se teenstanders Mateus 21:33-46 Ds Eddie Botha 2014-08-31 Eind Tye 20140831_EB_OordeelteenoorJesusseteenstanders_Matt21v33-46.pptx 208
Sal daar nog geloof wees? Lukas 18:8 Ds Eddie Botha 2016-01-10 2016 Preekopnames 20150110_EB_SalDaarNogGeloofWees_Luk18v8.pptx 242
Ananias en Saffira Handelinge 5:1-11 Ds Eddie Botha 2015-04-22 Menslike Bakens in die Bybel 20150329_EB_Hand5v1-11_AnaniasenSaffira.pptx 202
Festus, Aprippa en Paulus Handelinge 26:24-29 Ds Eddie Botha 2015-03-22 Menslike Bakens in die Bybel 20150322_EB_Hand26v24-29_FestusAprippaenPaulus.pptx 208
Twee Misdadegers Lukas 23:32-43 Ds Eddie Botha 2015-03-15 Menslike Bakens in die Bybel 20150315_EB_Luk23v32-43_TweeMisdadegers.pptx 287
Daniel Daniël 6 Ds Eddie Botha 2015-03-08 Menslike Bakens in die Bybel 232
Moses Numeri 29 Ds Eddie Botha 2015-03-01 Menslike Bakens in die Bybel 225
Elia 1 Konings 17 Ds Eddie Botha 2015-02-21 Menslike Bakens in die Bybel 197

Subkategorieëe