Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Elemente van die Uitverkiesing 1 Petrus 1:1-2 Ds Eddie Botha 2016-07-14 Eerste Brief van Petrus 20160714_EB_ElementeVanDieuitverkiesing_1Pet1v1-2.pptx 183
Predeker 12 (Ds. Snyman) Prediker 12:1-8 Besoekende Predekant 2016-07-10 2016 Preekopnames 307
Gelykenis van die bruilof Mateus 22:1-14 Ds Fanie Schoonees 2016-07-03 2016 Preekopnames 279
Red 'n verlore siel Jakobus 5:19-20 Ds Eddie Botha 2016-06-26 Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap 20160626_EB_RedNVerloreSien_Jak5v19-20.pptx 429
Die krag van 'n regverdige se gebed Jakobus 5:13-18 Ds Eddie Botha 2016-06-19 Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap 20160619_EB_DieKragvannRegverdigeseGebed_Jak5v13-18.pptx 208
Hoe tree ek op onder vervolging? Jakobus 5:6-11 Ds Eddie Botha 2016-06-12 Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap 20160612_EB_Hoetreeekopondervervolging_Jak5v7-11.pptx 204
Die Ellende van die Rykaard Jakobus 5:1-6 Ds Eddie Botha 2016-06-06 Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap 20160605_EB_DieEllendevdRykaard_Jak5v1-6.pptx 175
Reaksie op God se wil Jakobus 4:13-17 Ds Eddie Botha 2016-05-29 Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap 20160529_EB_ReaksieOpGodSeWil_Jak4v13-17.pptx 198
Hoe hanteer jy ander mense? Jakobus 4:11-12 Ds Eddie Botha 2016-05-22 Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap 20160522_EB_HoeHanteerJyAnderMense_Jan4v11-12.mp3 232
Sonde en sy kuur Johannes 3:16 Ds Eddie Botha 2016-05-12 Pinkster - 2016 20160512-EB_Sondeensykuur_Joh3v16.pptx 178
Oorwin die vyand in my 1 Samuel 15 Ds Eddie Botha 2016-05-15 Pinkster - 2016 20160515_EB_Oorwindievyandinmy_1Sam15.pptx 179
Nader tot God Jakobus 4:7-10 Ds Eddie Botha 2016-05-08 Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap 20160508_EB_NaderTo God_Jak4v7-10.pptx 239
Die siel se alarm Romeine 2:14-16 Ds Eddie Botha 2016-05-09 Pinkster - 2016 20160509_EB_DieSielSeAlarm_Rom2v14-16.pptx 201
Hoe sonde die gewete toe skoei Hebreërs 3:12-14
Romeine 1:18-28
Ds Eddie Botha 2016-05-10 Pinkster - 2016 20160510_EB_HoeSondeDieGeweteToeSkoei.pptx 538
Elia kondig 'n droogte aan (Ds Willie Henning) 1 Kronieke 17:1-16 Besoekende Predekant 2016-04-03 2016 Preekopnames 406
Die aard van my sonde Psalms 51:8-19 Ds Eddie Botha 2016-05-11 Pinkster - 2016 20160511_EB_Dieaardvanmysonde_Ps51v8-19.mp3 254
Waarom soek julle die Lewende by die dooies? (Ds Willie Henning) Lukas 14:1-12 Besoekende Predekant 2016-03-27 2016 Preekopnames 242
Getuies vir God deur dik en dun Jesaja 43 Ds Pieter Strauss 2016-01-03 2016 Preekopnames 20160103_PS_GetuiesVirGodDeurDikEnDun_Jes43.pptx 172
Wat het van sonde geword? 2 Timoteus 3:1-5 Ds Eddie Botha 2016-05-08 Pinkster - 2016 20160508_EB_Wathetvansonde geword.pptx 214
Die uitkoms is hier Jesaja 40 Ds Pieter Strauss 2015-12-27 2015 Preekopnames 20151227_PS_DieUitkomsIsHier_Jes40.pptx 288

Subkategorieëe