Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (b) ? 2 Petrus 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-08 Tweede brief van Petrus 20171008_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_B.pptx 139
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (a) ? 2 Petrus 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-01 Tweede brief van Petrus 20171001_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_A.pptx 126
Hoe lyk die laaste dae ? 2 Petrus 3:3
Mateus 24:4-13
Ds Eddie Botha 2017-09-24 Tweede brief van Petrus 20170924_EB_Hoelykdielaastedae_2Petrus3v3_Matt24v4-13.pptx 234
Hoekom moet Christus terugkom 2 Petrus 3:1-4 Ds Eddie Botha 2017-09-17 Tweede brief van Petrus 20170917_EB_HoekommoetChristusterugkom_2Petrus3v1-4.mp3 159
Gaan daar 'n wederkoms wees 2 Petrus 3:1-9 Ds Eddie Botha 2017-09-10 Tweede brief van Petrus 20170910_EB_Gaandaarnwederkomswees_2Petrus3v1-9.pptx 155
Rede vir die valse leraar se oordeel 2 Petrus 2:10-22 Ds Eddie Botha 2017-09-03 Tweede brief van Petrus 20170903_EB_Redevirdievalseleraarseoordeel_2Petrus2v10-22.pptx 175
God se oordeel oor valse leraars 2 Petrus 2:3-10 Ds Eddie Botha 2017-08-27 Tweede brief van Petrus 20170827_EB_Godseoordeeloorvalseleraars_2Petrus2v3-10.pptx 213
'n Skets van 'n Dwaalleraar 2 Petrus 2:1-3 Ds Eddie Botha 2017-08-20 Tweede brief van Petrus 20170820_EB_nSketsvannDwaalleraar_2Petrus2v1-3.pptx 227
Die Skrif, my Fondasie 2 Petrus 1:16-21 Ds Eddie Botha 2017-08-13 Tweede brief van Petrus 20170813_EB_DieSkrifmyFondasie_2Petrus1v16-21.pptx 251
Herinner mekaar hieraan 2 Petrus 1:12-15 Ds Eddie Botha 2017-08-06 Tweede brief van Petrus 20170806_EB_Herinnermekaarhieraan_2Petrus1v12-15.pptx 151
Ons kosbare geloof (e) 2 Petrus 1:8-11 Ds Eddie Botha 2017-07-30 Tweede brief van Petrus 20170730_EB_Onskosbaregeloof_e_2Petrus1v8-11.pptx 161
Ons kosbare geloof (d) 2 Petrus 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-23 Tweede brief van Petrus 20170723_EB_Onskosbaregeloof_d_2Petrus1v5-11.pptx 177
Ons kosbare geloof (c) 2 Petrus 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-16 Tweede brief van Petrus 20170716_EB_Onskosbaregeloof_c_2Petrus1v5-11.pptx 140
Geloof - Weg van Saligheid Hebreërs 11:1 Ds Fanie Schoonees 2017-07-09 2017 Preekopnames 20170709_FSC_GeloofWegvanSaligheid_Heb11v1.pptx 173
Om te weet dat jy seker is Johannes 1:1-12
Romeine 8:14-17
Ds Fanie Schoonees 2017-07-02 2017 Preekopnames 20170702_FSC_Omteweetdatjysekeris_Joh1v1-12Romeine8v14-17.pptx 197
Ons kosbare geloof (b) 2 Petrus 1:3-4 Ds Eddie Botha 2017-06-25 Tweede brief van Petrus 20170625_EB_Onskosbaregeloof_b_2Petrus1v3-4.pptx 150
Ons kosbare geloof (a) 2 Petrus 1:1-2 Ds Eddie Botha 2017-06-18 Tweede brief van Petrus 20170618_EB_Onskosbaregeloof_a_2Petrus1v1-2.pptx 130
Praktiese uitvloei van my geloof (c) 1 Petrus 5:10-14 Ds Eddie Botha 2017-06-11 Eerste Brief van Petrus 20170611_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v10-14_C.pptx 228
Heilige Gees wys ons God se wil Romeine 8:25-30 Ds Eddie Botha 2017-06-04 Pinkster - 2017 197
'n Fokus op Sy geskiedenis Romeine 8:18-25 Ds Eddie Botha 2017-06-01 Pinkster - 2017 20170601_EB_nFokusopSygeskiedenis_Romeine8v8-25.pptx 143

Subkategorieëe