Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
2 Petrus 1 v 3-11 Ds Fanie Schoonees 2016-12-18 2016 Preekopnames 183
Die grootsheid van God se liefde 1 Johannes 2:28-3:10 Ds Eddie Botha (Snr) 2016-12-11 2016 Preekopnames 240
Gewapen teen lyding 1 Petrus 4:1-6 Ds Eddie Botha 2016-12-04 Eerste Brief van Petrus 20161204_EN_Gewapenteenlyding_1Pet4v1-6.pptx 152
Die koste van kersfees (Kersfees Booskap) Filippense 2:5-11 Ds Eddie Botha 2016-11-27 2016 Preekopnames 317
Triomf van Christus oor lyding 1 Petrus 3:18-22 Ds Eddie Botha 2016-11-27 Eerste Brief van Petrus 20161127_EB_TriomfvanChristusoorlyding_1Pet3v18-22.pptx 148
My houding onder vervolging 1 Petrus 3:13-17 Ds Eddie Botha 2016-11-20 Eerste Brief van Petrus 20161120_EB_Myhoudingondervervolging_1Pet3v13-17.pptx 133
Is begeerte genoeg? (Belydenis Aflegging) Markus 10:14-31 Ds Eddie Botha 2016-11-13 2016 Preekopnames 193
Leef die goeie lewe 1 Petrus 3:8-12 Ds Eddie Botha 2016-11-13 Eerste Brief van Petrus 20161113_EB_Leefdiegoeielewe_1Pet3v8-12.pptx 190
Hoe om 'n ongelowinge huweliksmaat te red 1 Petrus 3:1-7 Ds Eddie Botha 2016-11-06 Eerste Brief van Petrus 20161106_EB_Hoeomnongelowigehuweliksmaattered_1Pet3v1-7.pptx 158
Moet ek ook oor Jesus praat 1 Petrus 3:15 Ds Eddie Botha 2016-10-30 Eerste Brief van Petrus 20161030_EB_MoetEkOokOorJesusPraat_1Pet3v15.pptx 138
Lydende Christus 1 Petrus 2:21-25 Ds Eddie Botha 2016-10-23 Eerste Brief van Petrus 20161023_EB_LydendeChristus_1Pet2v21-25.pptx 160
Onderwerping in die werksplek 1 Petrus 1:2-18:21 Ds Eddie Botha 2016-10-16 Eerste Brief van Petrus 20161016_EB_OnderwerpingInDieWerksplek_1Pet2v18-21.pptx 160
My onderwerping aan my regering 1 Petrus 2:13-17 Ds Eddie Botha 2016-10-09 Eerste Brief van Petrus 20161009_EB_MyOnderwerpingAanMyRegering_1Pet2v13-17.pptx 207
Die uitvloeisel van my Hoeksteen 1 Petrus 2:11-12 Ds Eddie Botha 2016-10-02 Eerste Brief van Petrus 20161002_EB_DieuitvloeiselvanmyHoeksteen_1Pet2v11-12.pptx 153
Jesus, 'n struikelblok of 'n hoeksteen 1 Petrus 2:6-10 Ds Eddie Botha 2016-09-25 Eerste Brief van Petrus 20160925_EB_Jesus%2c_n_struikelblok%20of_n_hoeksteen_1Pet2v6-10.pptx 174
Voorregte van n Gelovwige 1 Petrus 2:4-5 Ds Eddie Botha 2016-09-18 Eerste Brief van Petrus 122
Liefde vir die Woord 1 Petrus 2:1-3 Ds Eddie Botha 2016-09-11 Eerste Brief van Petrus 145
Bo-Natuurlike Liefde 1 Petrus 1:22-25 Ds Eddie Botha 2016-09-04 Eerste Brief van Petrus 20160904-EB_Bo-natuurlikeliefde_1Pet1v22-25.pptx 217
Het ek 'n Redende Geloof? 1 Petrus 1:21 Ds Eddie Botha 2016-08-28 Eerste Brief van Petrus 20160828_EB_HetEknReddendeGeloof_1Pet1v21.pptx 185
Wonder van die Verlossing 1 Petrus 1:18-21 Ds Eddie Botha 2016-08-21 Eerste Brief van Petrus 20160821_EB_WonderVanDieVerlossing_1Pet1v18-21.pptx 165

Subkategorieëe