Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Die grootsheid van God se liefde 1 John 2:28-3:10 Ds Eddie Botha (Snr) 2016-12-11 2016 Preekopnames 215
Gewapen teen lyding 1 Peter 4:1-6 Ds Eddie Botha 2016-12-04 Eerste Brief van Petrus 20161204_EN_Gewapenteenlyding_1Pet4v1-6.pptx 140
Die koste van kersfees (Kersfees Booskap) Philippians 2:5-11 Ds Eddie Botha 2016-11-27 2016 Preekopnames 305
Triomf van Christus oor lyding 1 Peter 3:18-22 Ds Eddie Botha 2016-11-27 Eerste Brief van Petrus 20161127_EB_TriomfvanChristusoorlyding_1Pet3v18-22.pptx 141
My houding onder vervolging 1 Peter 3:13-17 Ds Eddie Botha 2016-11-20 Eerste Brief van Petrus 20161120_EB_Myhoudingondervervolging_1Pet3v13-17.pptx 126
Is begeerte genoeg? (Belydenis Aflegging) Mark 10:14-31 Ds Eddie Botha 2016-11-13 2016 Preekopnames 165
Leef die goeie lewe 1 Peter 3:8-12 Ds Eddie Botha 2016-11-13 Eerste Brief van Petrus 20161113_EB_Leefdiegoeielewe_1Pet3v8-12.pptx 185
Hoe om 'n ongelowinge huweliksmaat te red 1 Peter 3:1-7 Ds Eddie Botha 2016-11-06 Eerste Brief van Petrus 20161106_EB_Hoeomnongelowigehuweliksmaattered_1Pet3v1-7.pptx 150
Moet ek ook oor Jesus praat 1 Peter 3:15 Ds Eddie Botha 2016-10-30 Eerste Brief van Petrus 20161030_EB_MoetEkOokOorJesusPraat_1Pet3v15.pptx 133
Lydende Christus 1 Peter 2:21-25 Ds Eddie Botha 2016-10-23 Eerste Brief van Petrus 20161023_EB_LydendeChristus_1Pet2v21-25.pptx 150
Onderwerping in die werksplek 1 Peter 1:2-18:21 Ds Eddie Botha 2016-10-16 Eerste Brief van Petrus 20161016_EB_OnderwerpingInDieWerksplek_1Pet2v18-21.pptx 149
My onderwerping aan my regering 1 Peter 2:13-17 Ds Eddie Botha 2016-10-09 Eerste Brief van Petrus 20161009_EB_MyOnderwerpingAanMyRegering_1Pet2v13-17.pptx 193
Die uitvloeisel van my Hoeksteen 1 Peter 2:11-12 Ds Eddie Botha 2016-10-02 Eerste Brief van Petrus 20161002_EB_DieuitvloeiselvanmyHoeksteen_1Pet2v11-12.pptx 144
Jesus, 'n struikelblok of 'n hoeksteen 1 Peter 2:6-10 Ds Eddie Botha 2016-09-25 Eerste Brief van Petrus 20160925_EB_Jesus%2c_n_struikelblok%20of_n_hoeksteen_1Pet2v6-10.pptx 155
Voorregte van n Gelovwige 1 Peter 2:4-5 Ds Eddie Botha 2016-09-18 Eerste Brief van Petrus 118
Liefde vir die Woord 1 Peter 2:1-3 Ds Eddie Botha 2016-09-11 Eerste Brief van Petrus 136
Bo-Natuurlike Liefde 1 Peter 1:22-25 Ds Eddie Botha 2016-09-04 Eerste Brief van Petrus 20160904-EB_Bo-natuurlikeliefde_1Pet1v22-25.pptx 200
Het ek 'n Redende Geloof? 1 Peter 1:21 Ds Eddie Botha 2016-08-28 Eerste Brief van Petrus 20160828_EB_HetEknReddendeGeloof_1Pet1v21.pptx 167
Wonder van die Verlossing 1 Peter 1:18-21 Ds Eddie Botha 2016-08-21 Eerste Brief van Petrus 20160821_EB_WonderVanDieVerlossing_1Pet1v18-21.pptx 162
Reaksie op Verlossing 1 Peter 1:13-17 Ds Eddie Botha 2016-08-14 Eerste Brief van Petrus 20160814_EB_ReaksieOpVerlossing_1Pet1v13-17.pptx 154

Subkategorieëe