Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
God se Goeie Nuus (Deel 2) Romeine 1:1-7 Ds Eddie Botha 2017-02-05 Romeine 136
God se Goeie Nuus Romeine 1:1-7 Ds Eddie Botha 2017-01-29 Romeine 20170129_EB_GodSeGoeieNuus_Rom1v1-7.pptx 140
Reinig my van binne af Jesaja 6:1-10 Ds Eddie Botha 2017-01-22 Week van Gebed - 2017 20170122_EB_WvG7_ReinigMyVanBinneAf_Jes6v1-10.pptx 304
Onveranderde "Gelowiges" Openbaring 3:15-18
Mateus 25:1-13
Ds Eddie Botha 2017-01-19 Week van Gebed - 2017 20170119_EB_WvG6_OnveranderdeGelowiges_Op3v15-18_Mat15v1-13.pptx 149
Redende Genade 2 Korintiërs 6:14-7:1 Ds Eddie Botha 2017-01-18 Week van Gebed - 2017 20170118_EB_WvG1_RedendeGenade_2Kor6v14-7v1.pptx 546
Begeertes vs Intensies Eksodus 33:1-3
Eksodus 33:15-18
Ds Eddie Botha 2017-01-17 Week van Gebed - 2017 20170117_EB_WvG4_BegeertesVsIntensies_Eks33v1-3v15-18.pptx 230
Om God op 'n afstand te dien Eksodus 32:1-35 Ds Eddie Botha 2017-01-16 Week van Gebed - 2017 20170116_EB_WvG3_OmGodOpNAfstandTeDien_Eks32v1-35.pptx 585
Kom uit Egipte Eksodus 29:45-46 Ds Eddie Botha 2017-01-15 Week van Gebed - 2017 20170115A_EB_WvG2_KomUitEgipte_Eks29v45-46.pptx 264
Die doel van my Verlossing 2 Korintiërs 6:14-7:1 Ds Eddie Botha 2017-01-15 Week van Gebed - 2017 20170115O_EB_WvG1_DiedoelvanmyVerlossing_2Kor6v14-7v1.pptx 585
1 Petrus 1 v 3-9 (Ds Oberholzer) 1 Petrus 1:3-9 Besoekende Predekant 2017-01-08 2017 Preekopnames 120
Die opdrag aan Josua (Ds Willie Henning) Josua 1:1-9
Josua 3:1-4
Besoekende Predekant 2017-01-01 2017 Preekopnames 141
Besoek uit die Ooste (Ds Willie Henning) Mateus 2:1-12 Besoekende Predekant 2016-12-25 2016 Preekopnames 183
2 Petrus 1 v 3-11 Ds Fanie Schoonees 2016-12-18 2016 Preekopnames 181
Die grootsheid van God se liefde 1 Johannes 2:28-3:10 Ds Eddie Botha (Snr) 2016-12-11 2016 Preekopnames 229
Gewapen teen lyding 1 Petrus 4:1-6 Ds Eddie Botha 2016-12-04 Eerste Brief van Petrus 20161204_EN_Gewapenteenlyding_1Pet4v1-6.pptx 150
Die koste van kersfees (Kersfees Booskap) Filippense 2:5-11 Ds Eddie Botha 2016-11-27 2016 Preekopnames 314
Triomf van Christus oor lyding 1 Petrus 3:18-22 Ds Eddie Botha 2016-11-27 Eerste Brief van Petrus 20161127_EB_TriomfvanChristusoorlyding_1Pet3v18-22.pptx 147
My houding onder vervolging 1 Petrus 3:13-17 Ds Eddie Botha 2016-11-20 Eerste Brief van Petrus 20161120_EB_Myhoudingondervervolging_1Pet3v13-17.pptx 132
Is begeerte genoeg? (Belydenis Aflegging) Markus 10:14-31 Ds Eddie Botha 2016-11-13 2016 Preekopnames 188
Leef die goeie lewe 1 Petrus 3:8-12 Ds Eddie Botha 2016-11-13 Eerste Brief van Petrus 20161113_EB_Leefdiegoeielewe_1Pet3v8-12.pptx 189

Subkategorieëe