Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Om God op 'n afstand te dien Exodus 32:1-35 Ds Eddie Botha 2017-01-16 Week van Gebed - 2017 20170116_EB_WvG3_OmGodOpNAfstandTeDien_Eks32v1-35.pptx 474
Kom uit Egipte Exodus 29:45-46 Ds Eddie Botha 2017-01-15 Week van Gebed - 2017 20170115A_EB_WvG2_KomUitEgipte_Eks29v45-46.pptx 169
Die doel van my Verlossing 2 Corinthians 6:14-7:1 Ds Eddie Botha 2017-01-15 Week van Gebed - 2017 20170115O_EB_WvG1_DiedoelvanmyVerlossing_2Kor6v14-7v1.pptx 424
1 Petrus 1 v 3-9 (Ds Oberholzer) 1 Peter 1:3-9 Besoekende Predekant 2017-01-08 2017 Preekopnames 110
Die opdrag aan Josua (Ds Willie Henning) Joshua 1:1-9
Joshua 3:1-4
Besoekende Predekant 2017-01-01 2017 Preekopnames 122
Besoek uit die Ooste (Ds Willie Henning) Matthew 2:1-12 Besoekende Predekant 2016-12-25 2016 Preekopnames 148
2 Petrus 1 v 3-11 Ds Fanie Schoonees 2016-12-18 2016 Preekopnames 146
Die grootsheid van God se liefde 1 John 2:28-3:10 Ds Eddie Botha (Snr) 2016-12-11 2016 Preekopnames 182
Gewapen teen lyding 1 Peter 4:1-6 Ds Eddie Botha 2016-12-04 Eerste Brief van Petrus 20161204_EN_Gewapenteenlyding_1Pet4v1-6.pptx 134
Die koste van kersfees (Kersfees Booskap) Philippians 2:5-11 Ds Eddie Botha 2016-11-27 2016 Preekopnames 300
Triomf van Christus oor lyding 1 Peter 3:18-22 Ds Eddie Botha 2016-11-27 Eerste Brief van Petrus 20161127_EB_TriomfvanChristusoorlyding_1Pet3v18-22.pptx 138
My houding onder vervolging 1 Peter 3:13-17 Ds Eddie Botha 2016-11-20 Eerste Brief van Petrus 20161120_EB_Myhoudingondervervolging_1Pet3v13-17.pptx 121
Is begeerte genoeg? (Belydenis Aflegging) Mark 10:14-31 Ds Eddie Botha 2016-11-13 2016 Preekopnames 157
Leef die goeie lewe 1 Peter 3:8-12 Ds Eddie Botha 2016-11-13 Eerste Brief van Petrus 20161113_EB_Leefdiegoeielewe_1Pet3v8-12.pptx 183
Hoe om 'n ongelowinge huweliksmaat te red 1 Peter 3:1-7 Ds Eddie Botha 2016-11-06 Eerste Brief van Petrus 20161106_EB_Hoeomnongelowigehuweliksmaattered_1Pet3v1-7.pptx 144
Moet ek ook oor Jesus praat 1 Peter 3:15 Ds Eddie Botha 2016-10-30 Eerste Brief van Petrus 20161030_EB_MoetEkOokOorJesusPraat_1Pet3v15.pptx 131
Lydende Christus 1 Peter 2:21-25 Ds Eddie Botha 2016-10-23 Eerste Brief van Petrus 20161023_EB_LydendeChristus_1Pet2v21-25.pptx 141
Onderwerping in die werksplek 1 Peter 1:2-18:21 Ds Eddie Botha 2016-10-16 Eerste Brief van Petrus 20161016_EB_OnderwerpingInDieWerksplek_1Pet2v18-21.pptx 139
My onderwerping aan my regering 1 Peter 2:13-17 Ds Eddie Botha 2016-10-09 Eerste Brief van Petrus 20161009_EB_MyOnderwerpingAanMyRegering_1Pet2v13-17.pptx 186
Die uitvloeisel van my Hoeksteen 1 Peter 2:11-12 Ds Eddie Botha 2016-10-02 Eerste Brief van Petrus 20161002_EB_DieuitvloeiselvanmyHoeksteen_1Pet2v11-12.pptx 135

Subkategorieëe