Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Geloof - Weg van Saligheid Hebrews 11:1 Ds Fanie Schoonees 2017-07-09 2017 Preekopnames 20170709_FSC_GeloofWegvanSaligheid_Heb11v1.pptx 109
Om te weet dat jy seker is John 1:1-12
Romans 8:14-17
Ds Fanie Schoonees 2017-07-02 2017 Preekopnames 20170702_FSC_Omteweetdatjysekeris_Joh1v1-12Romeine8v14-17.pptx 134
Ons kosbare geloof (b) 2 Peter 1:3-4 Ds Eddie Botha 2017-06-25 Tweede brief van Petrus 20170625_EB_Onskosbaregeloof_b_2Petrus1v3-4.pptx 105
Ons kosbare geloof (a) 2 Peter 1:1-2 Ds Eddie Botha 2017-06-18 Tweede brief van Petrus 20170618_EB_Onskosbaregeloof_a_2Petrus1v1-2.pptx 99
Praktiese uitvloei van my geloof (c) 1 Peter 5:10-14 Ds Eddie Botha 2017-06-11 Eerste Brief van Petrus 20170611_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v10-14_C.pptx 149
Heilige Gees wys ons God se wil Romans 8:25-30 Ds Eddie Botha 2017-06-04 Pinkster - 2017 109
'n Fokus op Sy geskiedenis Romans 8:18-25 Ds Eddie Botha 2017-06-01 Pinkster - 2017 20170601_EB_nFokusopSygeskiedenis_Romeine8v8-25.pptx 96
Heilige Gees waarborg my Glorie Romans 8:17-18 Ds Eddie Botha 2017-05-31 Pinkster - 2017 20170521_EB_HeiligGeeswaarborgmyGlorie_Romeine8v17-18.pptx 89
Heilige Gees bevestig ons aanneming Romans 8:14-16 Ds Eddie Botha 2017-05-30 Pinkster - 2017 20170530_EB_HeiligeGeesbevestigonsaanneming_Romeine8v14-16.pptx 84
Oorwinning oor my vlees Romans 8:12-13 Ds Eddie Botha 2017-05-29 Pinkster - 2017 20170529_EB_OorwinningOorMyVlees_8v12-13.pptx 90
Gees heilig my Romans 8:4-13 Ds Eddie Botha 2017-05-28 Pinkster - 2017 91
Bevryding van die sondelas Romans 8:1-4 Ds Eddie Botha 2017-05-28 Pinkster - 2017 20170528_EB_BevrydingVanDieSondelas_Romeine8v1-4.pptx 136
Praktiese uitvloei van my geloof (b) 1 Peter 5:8-9 Ds Eddie Botha 2017-05-21 Eerste Brief van Petrus 20170514_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v8-9_B.pptx 97
Praktiese uitvloei van my geloof (a) 1 Peter 5:5-7 Ds Eddie Botha 2017-05-14 Eerste Brief van Petrus 20170514_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v5-7_A.pptx 100
Versorg die kudde 1 Peter 5:1-4 Ds Eddie Botha 2017-05-07 Eerste Brief van Petrus 20170507_EB_VersorgDieKudde_1Pet5v1-4.pptx 102
My houding onder vervolging 1 Peter 4:12-19 Ds Eddie Botha 2017-04-30 Eerste Brief van Petrus 20170430_EB_MyHoudingOnderVervolging_1Pet4v12-19.pptx 98
My geestelike verantwoordelikheid in die wêreld 1 Peter 4:7-11 Ds Eddie Botha 2017-04-23 Eerste Brief van Petrus 20170423_EB_MygeestelikeVerantwoordelikheidInDieWereld_1Pet4v7-11.pptx 155
Sê nou maar dis waar? Luke 24:1-12 Ds Eddie Botha 2017-04-16 2017 Preekopnames 20170616_EB_SeNouMaarDisWaar_Luk24v1-12.pptx 135
Voorbereiding vir Paasfees (Ds Fanie Schoonees) John 18:28-19:16 Ds Fanie Schoonees 2017-04-09 2017 Preekopnames 517
Sy Goddelike Krag Psalm 8
2 Peter 1:3-10
Ds Fanie Schoonees 2017-04-02 2017 Preekopnames 20170402_FSC_SyGoddelikeKrag_Ps8_2Petrus1v3-10.pptx 129

Subkategorieëe