Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Praktiese uitvloei van my geloof (a) 1 Peter 5:5-7 Ds Eddie Botha 2017-05-14 Eerste Brief van Petrus 20170514_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v5-7_A.pptx 97
Versorg die kudde 1 Peter 5:1-4 Ds Eddie Botha 2017-05-07 Eerste Brief van Petrus 20170507_EB_VersorgDieKudde_1Pet5v1-4.pptx 101
My houding onder vervolging 1 Peter 4:12-19 Ds Eddie Botha 2017-04-30 Eerste Brief van Petrus 20170430_EB_MyHoudingOnderVervolging_1Pet4v12-19.pptx 96
My geestelike verantwoordelikheid in die wêreld 1 Peter 4:7-11 Ds Eddie Botha 2017-04-23 Eerste Brief van Petrus 20170423_EB_MygeestelikeVerantwoordelikheidInDieWereld_1Pet4v7-11.pptx 144
Sê nou maar dis waar? Luke 24:1-12 Ds Eddie Botha 2017-04-16 2017 Preekopnames 20170616_EB_SeNouMaarDisWaar_Luk24v1-12.pptx 123
Voorbereiding vir Paasfees (Ds Fanie Schoonees) John 18:28-19:16 Ds Fanie Schoonees 2017-04-09 2017 Preekopnames 444
Sy Goddelike Krag Psalm 8
2 Peter 1:3-10
Ds Fanie Schoonees 2017-04-02 2017 Preekopnames 20170402_FSC_SyGoddelikeKrag_Ps8_2Petrus1v3-10.pptx 118
Verwerp deur God Romans 1:24-31 Ds Eddie Botha 2017-03-26 Romeine 20170326_EB_VerwerpdeurGod_Romeine1v24-31.pptx 141
Rede vir God se oordeel (Deel 2) Romans 1:22-23 Ds Eddie Botha 2017-03-19 Romeine 20170319_EB_RedevirGodseoordeel_deel2_Romeine1v22-23.pptx 186
Rede vir God se oordeel (Deel 1) Romans 1:19-21 Ds Eddie Botha 2017-03-12 Romeine 20170312_EB_RedevirGodseoordeel_deel1_Romeine1v19-21.pptx 124
Die Toorn van God Romans 1:18 Ds Eddie Botha 2017-03-05 Romeine 20170305_EB_DieToornVanGod_Rom1v18.pptx 144
Essensie van die Evangelie Romans 1:16-17 Ds Eddie Botha 2017-02-26 Romeine 20170226_EB_EssensieVanDieEvangelie_Rom1v16-17.pptx 154
Totaal onderwerp aan God se wil Romans 1:8-15 Ds Eddie Botha 2017-02-19 Romeine 20170219_EB_TotaalonderwerpaanGodsewil_Rom1v8-15.pptx 127
Kykie in Paulus se lewe Romans 1:8-15 Ds Eddie Botha 2017-02-12 Romeine 20170212_EB_KykieinPaulusselewe_Rom1v8-15.pptx 138
God se Goeie Nuus (Deel 2) Romans 1:1-7 Ds Eddie Botha 2017-02-05 Romeine 121
God se Goeie Nuus Romans 1:1-7 Ds Eddie Botha 2017-01-29 Romeine 20170129_EB_GodSeGoeieNuus_Rom1v1-7.pptx 127
Reinig my van binne af Isaiah 6:1-10 Ds Eddie Botha 2017-01-22 Week van Gebed - 2017 20170122_EB_WvG7_ReinigMyVanBinneAf_Jes6v1-10.pptx 242
Onveranderde "Gelowiges" Revelation 3:15-18
Matthew 25:1-13
Ds Eddie Botha 2017-01-19 Week van Gebed - 2017 20170119_EB_WvG6_OnveranderdeGelowiges_Op3v15-18_Mat15v1-13.pptx 121
Redende Genade 2 Corinthians 6:14-7:1 Ds Eddie Botha 2017-01-18 Week van Gebed - 2017 20170118_EB_WvG1_RedendeGenade_2Kor6v14-7v1.pptx 421
Begeertes vs Intensies Exodus 33:1-3
Exodus 33:15-18
Ds Eddie Botha 2017-01-17 Week van Gebed - 2017 20170117_EB_WvG4_BegeertesVsIntensies_Eks33v1-3v15-18.pptx 167

Subkategorieëe