Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Rede vir God se oordeel (Deel 2) Romans 1:22-23 Ds Eddie Botha 2017-03-19 Romeine 20170319_EB_RedevirGodseoordeel_deel2_Romeine1v22-23.pptx 169
Rede vir God se oordeel (Deel 1) Romans 1:19-21 Ds Eddie Botha 2017-03-12 Romeine 20170312_EB_RedevirGodseoordeel_deel1_Romeine1v19-21.pptx 123
Die Toorn van God Romans 1:18 Ds Eddie Botha 2017-03-05 Romeine 20170305_EB_DieToornVanGod_Rom1v18.pptx 136
Essensie van die Evangelie Romans 1:16-17 Ds Eddie Botha 2017-02-26 Romeine 20170226_EB_EssensieVanDieEvangelie_Rom1v16-17.pptx 152
Totaal onderwerp aan God se wil Romans 1:8-15 Ds Eddie Botha 2017-02-19 Romeine 20170219_EB_TotaalonderwerpaanGodsewil_Rom1v8-15.pptx 122
Kykie in Paulus se lewe Romans 1:8-15 Ds Eddie Botha 2017-02-12 Romeine 20170212_EB_KykieinPaulusselewe_Rom1v8-15.pptx 130
God se Goeie Nuus (Deel 2) Romans 1:1-7 Ds Eddie Botha 2017-02-05 Romeine 117
God se Goeie Nuus Romans 1:1-7 Ds Eddie Botha 2017-01-29 Romeine 20170129_EB_GodSeGoeieNuus_Rom1v1-7.pptx 126
Reinig my van binne af Isaiah 6:1-10 Ds Eddie Botha 2017-01-22 Week van Gebed - 2017 20170122_EB_WvG7_ReinigMyVanBinneAf_Jes6v1-10.pptx 233
Onveranderde "Gelowiges" Revelation 3:15-18
Matthew 25:1-13
Ds Eddie Botha 2017-01-19 Week van Gebed - 2017 20170119_EB_WvG6_OnveranderdeGelowiges_Op3v15-18_Mat15v1-13.pptx 119
Redende Genade 2 Corinthians 6:14-7:1 Ds Eddie Botha 2017-01-18 Week van Gebed - 2017 20170118_EB_WvG1_RedendeGenade_2Kor6v14-7v1.pptx 370
Begeertes vs Intensies Exodus 33:1-3
Exodus 33:15-18
Ds Eddie Botha 2017-01-17 Week van Gebed - 2017 20170117_EB_WvG4_BegeertesVsIntensies_Eks33v1-3v15-18.pptx 164
Om God op 'n afstand te dien Exodus 32:1-35 Ds Eddie Botha 2017-01-16 Week van Gebed - 2017 20170116_EB_WvG3_OmGodOpNAfstandTeDien_Eks32v1-35.pptx 429
Kom uit Egipte Exodus 29:45-46 Ds Eddie Botha 2017-01-15 Week van Gebed - 2017 20170115A_EB_WvG2_KomUitEgipte_Eks29v45-46.pptx 136
Die doel van my Verlossing 2 Corinthians 6:14-7:1 Ds Eddie Botha 2017-01-15 Week van Gebed - 2017 20170115O_EB_WvG1_DiedoelvanmyVerlossing_2Kor6v14-7v1.pptx 360
1 Petrus 1 v 3-9 (Ds Oberholzer) 1 Peter 1:3-9 Besoekende Predekant 2017-01-08 2017 Preekopnames 98
Die opdrag aan Josua (Ds Willie Henning) Joshua 1:1-9
Joshua 3:1-4
Besoekende Predekant 2017-01-01 2017 Preekopnames 110
Besoek uit die Ooste (Ds Willie Henning) Matthew 2:1-12 Besoekende Predekant 2016-12-25 2016 Preekopnames 131
2 Petrus 1 v 3-11 Ds Fanie Schoonees 2016-12-18 2016 Preekopnames 142
Die grootsheid van God se liefde 1 John 2:28-3:10 Ds Eddie Botha (Snr) 2016-12-11 2016 Preekopnames 173

Subkategorieëe