Preekopnames


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Die regte siening van dissipline Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-12 20200712_EB_Dieregtesieningvandissipline_Ef6v4.pptx
Riglyne vir kinders Efesiërs 6:1-3 Ds Eddie Botha 2020-07-05 20200705_EB_Riglynevirkinders_Ef6v1-3.pptx
'n Anderste verhouding Efesiërs 5:31-33 Ds Eddie Botha 2020-06-28 20200628_EB_nAndersteverhouding_Ef5v31-33.pptx
Die man en sy vrou Efesiërs 5:25-33 Ds Eddie Botha 2020-06-21 20200621_EB_Diemanensyvrou_Ef5v25-33.pptx
Die vrou en haar man Efesiërs 5:22-24 Ds Eddie Botha 2020-06-14 20200614_EB_Dievrouenhaarman_Ef5v22-24.pptx
Ons onveranderlike God Maleagi 3:6 Ds Eddie Botha 2020-05-24 20200524_EB_OnsonveranderlikeGod_Mal3v6.pptx
Opstandings Diens Mateus 28 Ds Eddie Botha 2020-04-12
Lemá Sabagtani Mateus 27:45-50 Ds Eddie Botha 2020-04-10
Neem tog my sonde weg Psalms 51 Ds Eddie Botha 2020-02-02