Preekopnames


Loading Player...

Titel Scripture Speaker Datum Additional file
Wees Dankbaar 1 Thessalonians 5:16-18
Psalm 63:1-5
Ds Eddie Botha 2018-11-11
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (b) 1 Thessalonians 5:17 Ds Eddie Botha 2018-11-04 20181104_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_B_1Tes5v17.pptx
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (a) 1 Thessalonians 5:16-17 Ds Eddie Botha 2018-10-28 20181028_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_A_1Tes5v16-18.pptx
'n Gesonde Gemeente (b) 1 Thessalonians 5:14-15 Ds Eddie Botha 2018-10-21 20181021_EB_nGesondeGemeente_B_1Tes5v14-15.pptx
'n Gesonde gemeente 1 Thessalonians 5:12-13 Ds Eddie Botha 2018-10-14 20181014_EB_nGesondegemeente_1Tes5v12-13.pptx
Dag mense, Nag mense 1 Thessalonians 5:4-11 Ds Eddie Botha 2018-10-07 20181007_EB_DagmenseNagmense_1Tes5v4-11.pptx
Die dag van die Here 1 Thessalonians 5:1-3 Ds Eddie Botha 2018-09-30 20180930_EB_DiedagvandieHere_1Tes5v1-3.pptx
Plan vir die Wederkoms 1 Thessalonians 4:16-18 Ds Eddie Botha 2018-09-23 20180923_EB_PlanvirdieWederkoms_1Tes4v16-18.pptx
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe (b) 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-16 20180916_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_B_1Tes4v13-18.pptx
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-09 20180909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_1Tes4v13-18.pptx
Waar die "tyre" die teer slaan 1 Thessalonians 4:9-12 Ds Eddie Botha 2018-08-26 20180826_EB_Waardietyredieteerslaan_1Tes4v9-12.pptx
Skoon lewe in 'n vuil wêreld 1 Thessalonians 4:3-10 Ds Eddie Botha 2018-08-19 20180819_EB_Skoonleweinnvuilwereld_1Tes4v3-10.pptx
Hoe erg is sonde 1 Thessalonians 4:3-8 Ds Eddie Botha 2018-08-12 20180812_EB_Hoeergissonde_1Tes4v3-8.pptx
Die Heiligheid van God 1 Thessalonians 4:3 Ds Eddie Botha 2018-08-05 20180805_EB_DieHeiligheidvanGod_1Tes4v3.pptx
Strewe na nog meer 1 Thessalonians 4:1-2 Ds Eddie Botha 2018-07-29 20180729_EB_Strewenanogmeer_1Tes4v1-2.pptx
Paulus se gebed vir die gemeente 1 Thessalonians 3:11-17 Ds Eddie Botha 2018-07-22 20180722_EB_Paulussegebedvirdiegemeente_1Tes3v11-13.pptx
Sin in lyding 1 Thessalonians 3:1-10 Ds Eddie Botha 2018-07-08 20180708_EB_Sininlyding_1Tes3v1-10.pptx
Paulus se dryfveer vir die gemeente 1 Thessalonians 2:17-20 Ds Eddie Botha 2018-07-01 20180701_EB_Paulussedryfveervirdiegemeente_1Tes2v17-20.pptx
Soet en bitter van hierdie lewe 1 Thessalonians 2:13-16 Ds Eddie Botha 2018-06-24 20180624_EB_Soetenbittervanhierdielewe_1Tes2v13-16.pptx
Ware geestelike leierskap (b) 1 Thessalonians 2:7-12 Ds Eddie Botha 2018-06-17 20180610_EB_Waregeestelikeleierskap_1Tes2v7-12_b.pptx