Preekopnames


Loading Player...

Titel Scripture Speaker Datum Additional file
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe (b) 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-16 20190909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_B_1Tes4v13-18.pptx
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe Ds Eddie Botha 2018-09-09 20190909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_1Tes4v13-18.pptx
Waar die "tyre" die teer slaan 1 Thessalonians 4:9-12 Ds Eddie Botha 2018-08-26 20180826_EB_Waardietyredieteerslaan_1Tes4v9-12.pptx
Skoon lewe in 'n vuil wêreld 1 Thessalonians 4:3-10 Ds Eddie Botha 2018-08-19 20180819_EB_Skoonleweinnvuilwereld_1Tes4v3-10.pptx
Hoe erg is sonde 1 Thessalonians 4:3-8 Ds Eddie Botha 2018-08-12 20180812_EB_Hoeergissonde_1Tes4v3-8.pptx
Die Heiligheid van God 1 Thessalonians 4:3 Ds Eddie Botha 2018-08-05 20180805_EB_DieHeiligheidvanGod_1Tes4v3.pptx
Strewe na nog meer 1 Thessalonians 4:1-2 Ds Eddie Botha 2018-07-29 20180729_EB_Strewenanogmeer_1Tes4v1-2.pptx
Paulus se gebed vir die gemeente 1 Thessalonians 3:11-17 Ds Eddie Botha 2018-07-22 20180722_EB_Paulussegebedvirdiegemeente_1Tes3v11-13.pptx
Sin in lyding 1 Thessalonians 3:1-10 Ds Eddie Botha 2018-07-08 20180708_EB_Sininlyding_1Tes3v1-10.pptx
Paulus se dryfveer vir die gemeente 1 Thessalonians 2:17-20 Ds Eddie Botha 2018-07-01 20180701_EB_Paulussedryfveervirdiegemeente_1Tes2v17-20.pptx
Soet en bitter van hierdie lewe 1 Thessalonians 2:13-16 Ds Eddie Botha 2018-06-24 20180624_EB_Soetenbittervanhierdielewe_1Tes2v13-16.pptx
Ware geestelike leierskap (b) 1 Thessalonians 2:7-12 Ds Eddie Botha 2018-06-17 20180610_EB_Waregeestelikeleierskap_1Tes2v7-12_b.pptx
Ware geestelike leierskap 1 Thessalonians 2:1-6 Ds Eddie Botha 2018-06-10 20180610_EB_Waregeestelikeleierskap_1Tes2v1-6.pptx
Hoe lyk die uitverkorenes (b) 1 Thessalonians 1:1-10 Ds Eddie Botha 2018-06-03 20180603_EB_Hoelykdieuitverkorenes_B_1Tes1v1-10.pptx
Hoe lyk die uitverkorenes 1 Thessalonians 1:1-5 Ds Eddie Botha 2018-05-27 20180527_EB_Hoelykdieuitverkorenes_1Tes1v1-10.pptx