Preekopnames


Loading Player...

Titel Scripture Speaker Datum Additional file
Wat is die duiwel se metodes? Ephesians 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-28 20180228_EB_Watisdieduiwelsemetodes_Ef5v10-14.pptx
Die stryd rondom jou pos Ephesians 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-21 20180121_EB_Diestrydrondomjoupos_Ef5v10-14.pptx
Bly op jou pos Ephesians 5:10-14 Ds Eddie Botha 2018-01-14 20180114_EB_Blyopjoupos_Ef5v10-14.pptx