Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Red 'n verlore siel Jakobus 5:19-20 Ds Eddie Botha 2016-06-26 20160626_EB_RedNVerloreSien_Jak5v19-20.pptx
Die krag van 'n regverdige se gebed Jakobus 5:13-18 Ds Eddie Botha 2016-06-19 20160619_EB_DieKragvannRegverdigeseGebed_Jak5v13-18.pptx
Hoe tree ek op onder vervolging? Jakobus 5:6-11 Ds Eddie Botha 2016-06-12 20160612_EB_Hoetreeekopondervervolging_Jak5v7-11.pptx
Die Ellende van die Rykaard Jakobus 5:1-6 Ds Eddie Botha 2016-06-06 20160605_EB_DieEllendevdRykaard_Jak5v1-6.pptx
Reaksie op God se wil Jakobus 4:13-17 Ds Eddie Botha 2016-05-29 20160529_EB_ReaksieOpGodSeWil_Jak4v13-17.pptx
Hoe hanteer jy ander mense? Jakobus 4:11-12 Ds Eddie Botha 2016-05-22 20160522_EB_HoeHanteerJyAnderMense_Jan4v11-12.mp3
Nader tot God Jakobus 4:7-10 Ds Eddie Botha 2016-05-08 20160508_EB_NaderTo God_Jak4v7-10.pptx
Die gevaar van wêreldse vriendskap Jakobus 3:1-6 Ds Eddie Botha 2016-05-01 2016-05-01 - Ds Eddie Botha - Die gevaar van wereldse vriendskap - Jak3v1-6.pptx
Hemelse Wysheid Jakobus 3:13-18 Ds Eddie Botha 2016-04-24 20160424_EB_HemelseWysheid_Jak3v13-18.pptx
Tem jou tong Jakobus 3:1-12 Ds Eddie Botha 2016-04-17 20160417_EB_Temjoutong_Jak3v1-12.pptx
n Lewende Geloof Jakobus 2:21-26 Ds Eddie Botha 2016-04-10 20160410_EB_nLewendeGeloof_Jak2v21-26.pptx
Dooie geloof Jakobus 2:14-20 Ds Eddie Botha 2016-03-20 20160320_EB_Dooiegeloof_Jak2v14-20.pptx
Die sonde vooroordeel Jakobus 2:1-13 Ds Eddie Botha 2016-03-13 20160313_EB_Diesondevooroordeel_Jak2v1-13.pptx
Geloof wat jou verander (2) - Jak1v22-27 Jakobus 1:22-27 Ds Eddie Botha 2016-03-06 20160306_EB_Geloofwatjouverander(2)_Jak1v22-27.pptx
Geloof wat jou verander (1) Jakobus 1:19-21 Ds Eddie Botha 2016-02-28 20160228_EB_Geloofwatjouverander(1)_Jak1v19-21.pptx
Geroep vir heilgheid Jakobus 1:18 Ds Eddie Botha 2016-02-21 20160221_EB_Geroepvirheilgheid_Jak1v18.pptx
Gebore vir heilgheid Jakobus 1:18 Ds Eddie Botha 2016-02-14 20160214_EB_Geborevirheilgheid_Jak1v18.pptx
Wie se skuld is versoekings? Jakobus 1:13-17 Ds Eddie Botha 2016-02-07 20160207_EB_Wieseskuldisversoekingse_Jak1v13-17.pptx
Gelowge se gedrag tydens beproewing Jakobus 1:2-12 Ds Eddie Botha 2016-01-31 20160131_EB_Gelowgesegedragtydensbeproewing_Jak1v2-12.pptx
Rede vir n gelowige se lyding Jakobus 1:2-4 Ds Eddie Botha 2016-01-24 20160124_EB_Redevirngelowigeselyding_Jak1v2-4.pptx