Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Sonde en die Gelowige 1 Johannes 1:7-10 Ds Eddie Botha 2015-05-03 20150503_EB_SondeendieGelowige_1Joh1v7-10.pptx
1Joh2v1-6 1 Johannes 2:1-6 Ds Eddie Botha 2015-05-10
Sekerhed van sonde 1 Johannes 1:5-10 Ds Eddie Botha 2015-04-26 20150426_EB_Sekerhedvansonde_1Joh1v5-10.pptx
Sekerhede oor Christus 1 Johannes 1:1-4 Ds Eddie Botha 2015-04-19 20150419_EB_SekerhedeoorChristus_1Joh1v1-4.pptx