Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Die toestand van die ongelowige Johannes 3:22-36 Ds Eddie Botha 2021-05-02 20210502_EB_Dietoestandvandieongelowige_Joh3v22-36.pptx
Nie veroordeel nie Johannes 3:18 Ds Eddie Botha 2021-04-25 20210425_EB_Nieveroordeelnie_Joh3v18.pptx
Niemand behalwe Jesus nie Johannes 3:17-21 Ds Eddie Botha 2021-04-18 20210418_EB_NiemandbehalweJesusnie_Joh3v17-21.pptx
Onmeetbare Liefde Johannes 3:16 Ds Eddie Botha 2021-04-11 20210411_EB_OnmeetbareLiefde_Joh3v16.pptx
Kyk na die Lam Johannes 3:9-15 Ds Eddie Botha 2021-04-04 20210404_EB_KyknadieLam_Joh3v9-15.pptx
Die sleutel tot die ewige lewe Johannes 3:1-8 Ds Eddie Botha 2021-03-28 20210328_EB_Diesleuteltotdieewigelewe_Joh3v1-8.pptx
Reiniging van die tempel Johannes 2:13-25 Ds Eddie Botha 2021-03-21 20210321_EB_Reinigingvandietempel_Joh2v13-25.pptx
Christus se eerste wonderwerk Johannes 2:1-11 Ds Eddie Botha 2021-03-14 20210314_EB_Christusseeerstewonderwerk_Joh2v1-11.pptx
Die balans in ons verlossing Johannes 1:38-51 Ds Eddie Botha 2021-03-07 20210307_EB_Diebalaansinonsverlossing_Joh1v38-51.pptx
Johannes se getuienis Johannes 1:19-37 Ds Eddie Botha 2021-02-28 20210228_EB_Johannessegetuienis_Joh1v19-37.pptx
Die ware tabernakel in al Sy glorie Johannes 1:14 Ds Eddie Botha 2021-02-14 20210214_DiewaretabernakelinalSyglorie_Joh1v14.pptx
Die gelowige se reaksie op Christus Johannes 1:11-13 Ds Eddie Botha 2021-02-07 20210207_EB_DiegelowigesereaksieopChristus_Joh1v11-13.pptx
Die wêreld se reaksie op Christus Johannes 1:6-11 Ds Eddie Botha 2021-01-31 20200131_EB_DiewereldsereaksieopChristus_Joh1v6-11.PPTX
Die Godheid van Jesus Ds Eddie Botha 2021-01-24