Reeks / Preke


Loading Player...

Titel Scripture Speaker Datum Additional file
'n Passie vir heiligheid Ezekiel 36:21-27 Ds Eddie Botha 2018-05-20 20180520_EB_nPassievirheiligheid_Es36v21-27.pptx
Die hart van heiligheid Matthew 23:25-27
Ephesians 4:17-24
Ds Eddie Botha 2018-05-17 20180517_EB_Diehartvanheiligheid_Mat23v25-27_Ef4v17-24.pptx
Die pad na heilgheid Hebrews 12:14 Ds Eddie Botha 2018-05-16 20180516_EV_Diepadnaheilgheid_Heb12v14.pptx
Hoe lyk hierdie heiligheid? Romans 7:21-25
Hebrews 12:1-3
Ds Eddie Botha 2018-05-15 20180515_EB_Hoelykhierdieheiligheid_Rom7v21-25_Heb12v1-3.pptx
Die vyand van heiligheid 1 Peter 1:15-16 Ds Eddie Botha 2018-05-14 20180514_EB_Dievyandvanheiligheid_1Petrus1v15-16.pptx
Die noodsaak van heiligheid 1 Peter 1:15-16 Ds Eddie Botha 2018-05-13 20180513A_EB_Dienoodsaakvanheiligheid_1Petrus1v15-16.pptx
Die wonder van heiligheid 1 Peter 1:15-16 Ds Eddie Botha 2018-05-13 20180513_EB_DieWonderVanHeiligheid_1Petrus1v15-16.pptx