Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Hoe Christus gesterwe het vir God Romeine 3:25-31 Ds Eddie Botha 2018-05-06 20180506_EB_HoeChristusgesterwehetvirGod_Romeine3v25-31.pptx
Hoe lyk ware geloof Romeine 3:25-26 Ds Eddie Botha 2018-04-29 20180429_EB_Hoelykwaregeloof_Romeine3v25-26.pptx
Hoe kan ek reg wees voor God (c) Romeine 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-04-22 20180422_EB_HoekanekregweesvoorGod_c_Romeine3v21-24.pptx
Hoe kan ek reg wees voor God (b) Romeine 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-04-15 20180325_EB_HoekanekregweesvoorGod_b_Romeine3v21-24.pptx
Hoe kan ek reg wees voor God Romeine 3:21-24 Ds Eddie Botha 2018-03-25 20180325_EB_HoekanekregweesvoorGod_Romeine3v21-24.pptx
Die mens se skuld (b) Romeine 3:9-20 Ds Eddie Botha 2018-03-18 20180311_EB_Diemensseskuld_b_Romeine3v9-20.pptx
Die mens se skuld (a) Romeine 3:9-20 Ds Eddie Botha 2018-03-11 20180311_EB_Diemensseskuld_a_Romeine3v9-20.pptx
Die voordeel van 'n Christen huis Romeine 3:1-8 Ds Eddie Botha 2018-03-04 20180304_EB_DievoordeelvannChristenhuis_Romeine3v1-8.pptx
Valse sekuriteit Romeine 2:17-29 Ds Eddie Botha 2018-02-25 20180825_EB_Valsesekuriteit_Romeine2v17-29.pptx
Beginsels waarop God se oordeel berus (c) Romeine 2:6-16 Ds Eddie Botha 2018-02-18 20180218_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_C_Romeine2v6-16.pptx
Beginsels waarop God se oordeel berus (b) Ds Eddie Botha 2018-02-11 20180211_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_Romeine2v1-5_B.pptx
Beginsels waarop God se oordeel berus Romeine 2:1-5 Ds Eddie Botha 2018-02-04 20180204_EB_BeginselswaaropGodseoordeelberus_Romeine2v1-5.pptx
Verwerp deur God Romeine 1:24-31 Ds Eddie Botha 2017-03-26 20170326_EB_VerwerpdeurGod_Romeine1v24-31.pptx
Rede vir God se oordeel (Deel 2) Romeine 1:22-23 Ds Eddie Botha 2017-03-19 20170319_EB_RedevirGodseoordeel_deel2_Romeine1v22-23.pptx
Rede vir God se oordeel (Deel 1) Romeine 1:19-21 Ds Eddie Botha 2017-03-12 20170312_EB_RedevirGodseoordeel_deel1_Romeine1v19-21.pptx
Die Toorn van God Romeine 1:18 Ds Eddie Botha 2017-03-05 20170305_EB_DieToornVanGod_Rom1v18.pptx
Essensie van die Evangelie Romeine 1:16-17 Ds Eddie Botha 2017-02-26 20170226_EB_EssensieVanDieEvangelie_Rom1v16-17.pptx
Totaal onderwerp aan God se wil Romeine 1:8-15 Ds Eddie Botha 2017-02-19 20170219_EB_TotaalonderwerpaanGodsewil_Rom1v8-15.pptx
Kykie in Paulus se lewe Romeine 1:8-15 Ds Eddie Botha 2017-02-12 20170212_EB_KykieinPaulusselewe_Rom1v8-15.pptx
God se Goeie Nuus (Deel 2) Romeine 1:1-7 Ds Eddie Botha 2017-02-05