Reeks / Preke


Loading Player...

Titel Scripture Speaker Datum Additional file
Nuwejaars boodskap vir 2018 - Ds Oberholtzer Hebrews 11:8 Besoekende Predekant 2017-12-31
Vir ons is 'n Seun gebore Isaiah 8:23-9:6 Ds Pieter Strauss 2017-12-24 20171224_PS_VironsisnSeungebore_Jes8v23-9v6.pptx
Jy moet in die geloof lewe! Habakkuk 2:4-20 Ds Eddie Botha 2017-12-17 20171217_EB_Jymoetindiegelooflewe_Habakuk2v4-20.pptx
Wag op God in gebed Habakkuk 2:1-3 Ds Eddie Botha 2017-12-10 20171210_EB_WagopGodingebed_Habakuk2v1-3.pptx
Hoe hanteer ek moeilike omstandighede? Habakkuk 1:12-17 Ds Eddie Botha 2017-12-03 29171203_EB_Hoehanteerekmoeilikeomstandighede_Hab1v12-17.pptx
God se onverstaanbare weë - Habakuk 1 v 1-11 Habakkuk 1:1-11 Ds Eddie Botha 2017-11-26 20171126_EB_Godseonverstaanbarewee_Hab1v1-11.pptx
Geloof - Weg van Saligheid Hebrews 11:1 Ds Fanie Schoonees 2017-07-09 20170709_FSC_GeloofWegvanSaligheid_Heb11v1.pptx
Om te weet dat jy seker is John 1:1-12
Romans 8:14-17
Ds Fanie Schoonees 2017-07-02 20170702_FSC_Omteweetdatjysekeris_Joh1v1-12Romeine8v14-17.pptx
Sê nou maar dis waar? Luke 24:1-12 Ds Eddie Botha 2017-04-16 20170616_EB_SeNouMaarDisWaar_Luk24v1-12.pptx
Voorbereiding vir Paasfees (Ds Fanie Schoonees) John 18:28-19:16 Ds Fanie Schoonees 2017-04-09
Sy Goddelike Krag Psalm 8
2 Peter 1:3-10
Ds Fanie Schoonees 2017-04-02 20170402_FSC_SyGoddelikeKrag_Ps8_2Petrus1v3-10.pptx
1 Petrus 1 v 3-9 (Ds Oberholzer) 1 Peter 1:3-9 Besoekende Predekant 2017-01-08
Die opdrag aan Josua (Ds Willie Henning) Joshua 1:1-9
Joshua 3:1-4
Besoekende Predekant 2017-01-01