Reeks / Preke


Loading Player...

Titel Scripture Speaker Datum Additional file
Sonde en sy kuur John 3:16 Ds Eddie Botha 2016-05-12 20160512-EB_Sondeensykuur_Joh3v16.pptx
Oorwin die vyand in my 1 Samuel 15 Ds Eddie Botha 2016-05-15 20160515_EB_Oorwindievyandinmy_1Sam15.pptx
Die siel se alarm Romans 2:14-16 Ds Eddie Botha 2016-05-09 20160509_EB_DieSielSeAlarm_Rom2v14-16.pptx
Hoe sonde die gewete toe skoei Hebrews 3:12-14
Romans 1:18-28
Ds Eddie Botha 2016-05-10 20160510_EB_HoeSondeDieGeweteToeSkoei.pptx
Die aard van my sonde Psalm 51:8-19 Ds Eddie Botha 2016-05-11 20160511_EB_Dieaardvanmysonde_Ps51v8-19.mp3
Wat het van sonde geword? 2 Timothy 3:1-5 Ds Eddie Botha 2016-05-08 20160508_EB_Wathetvansonde geword.pptx