Predikante


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Trek die hele wapenrusting aan Ds Eddie Botha 2020-09-27 20200927_EB_Trekdiehelewapenrustingaan_Ef6v11.pptx
Bly staan ! Ds Eddie Botha 2020-09-20 20200920_EB_Blystaan_Ef6v10-14.pptx
Hoe bly ek staande? Ds Eddie Botha 2020-09-13 20200913_EB_Hoeblyekstaande_Ef6V10.pptx
Wie doen die geveg Efesiërs 6:10 Ds Eddie Botha 2020-09-06 20200906_EB_Wiedoendiegeveg_Ef6v10.pptx
Die oproep tot die stryd Efesiërs 6:10 Ds Eddie Botha 2020-08-30 20200830_EB_Dieoproeptotdiestryd_Ef6v10.pptx
Die aanslae teen 'n gelowige Efesiërs 6:10-12
Mateus 4:3
Ds Eddie Botha 2020-08-23 20200823_EB_Dieaanslaeteenngelowige_Ef6v10-12_Matt4v3.pptx
Die gelowige werkgewer Efesiërs 6:9 Ds Eddie Botha 2020-08-16 20200816_EB_DieGelowigewerkgewer_Ef6v9.pptx
Die Gelowige in sy werksplek Efesiërs 6:5-8 Ds Eddie Botha 2020-08-09 20200809_EB_DieGelowigeinsywerksplek_Ef6v5-8.pptx
Christen se prioriteite Efesiërs 6:5 Ds Eddie Botha 2020-08-02 20200802_EB_Christenseprioriteite_Ef6v5.pptx
Groot gemaak in die weë van God Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-25 20200726_EB_GrootgemaakindieweEvanGod_Ef6v4.PPTX
Gebalanseerde dissipline Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-19 20200719_EB_Gebalanseerdedissipline_Ef6v4.pptx
Die regte siening van dissipline Efesiërs 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-12 20200712_EB_Dieregtesieningvandissipline_Ef6v4.pptx
Riglyne vir kinders Efesiërs 6:1-3 Ds Eddie Botha 2020-07-05 20200705_EB_Riglynevirkinders_Ef6v1-3.pptx
'n Anderste verhouding Efesiërs 5:31-33 Ds Eddie Botha 2020-06-28 20200628_EB_nAndersteverhouding_Ef5v31-33.pptx
Die man en sy vrou Efesiërs 5:25-33 Ds Eddie Botha 2020-06-21 20200621_EB_Diemanensyvrou_Ef5v25-33.pptx
Die vrou en haar man Efesiërs 5:22-24 Ds Eddie Botha 2020-06-14 20200614_EB_Dievrouenhaarman_Ef5v22-24.pptx
Ons onveranderlike God Maleagi 3:6 Ds Eddie Botha 2020-05-24 20200524_EB_OnsonveranderlikeGod_Mal3v6.pptx
Opstandings Diens Mateus 28 Ds Eddie Botha 2020-04-12
Lemá Sabagtani Mateus 27:45-50 Ds Eddie Botha 2020-04-10
Neem tog my sonde weg Psalms 51 Ds Eddie Botha 2020-02-02