Predikante


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Hoe lyk 'n christen werker 1 Timoteus 6:1-2 Ds Eddie Botha 2020-03-29 20200327_EB_Hoelyknchristenwerker_1Tim6v1-2.pptx
Die gelowige en siekte 1 Timoteus 5:23 Ds Eddie Botha 2020-03-22 20200322_EB_Diegelowigeensiekte_1Tim5v23.pptx
Herstel van Bybelse Leierskap 1 Timoteus 5:17-25 Ds Eddie Botha 2020-03-15 20200315_EB_HerstelvanBybelseLeierskap_1Tim5v17-25.pptx
Die bediening aan die weduwee 1 Timoteus 5:3-16 Ds Eddie Botha 2020-03-08 20200308_EB_Diebedieningaandieweduwee_1Tim5v3-16.pptx
Konflik binne die liggaam 1 Timoteus 5:1-2 Ds Eddie Botha 2020-03-01 20200301_EB_Konflikbinnedieliggaam_1Tim5v1-2.pptx
Karakter van 'n dienskneg (c) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-23 20200223_EB_Karaktervanndienskneg_C_1Tim4v6-11.pptx
Karakter van 'n dienskneg (b) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-16 20200216_EB_Karaktervanndienskneg_B_1Tim4v6-11.pptx
Karakter van 'n dienskneg (a) 1 Timoteus 4:6-11 Ds Eddie Botha 2020-02-09 20200209_EB_Karaktervanndienskneg_A_1Tim4v6-11.pptx
Afvalligheid 1 Timoteus 4:1-5 Ds Eddie Botha 2020-01-12 20190112_EB_Afvalligheid_1Tim4v1-5.pptx
Evangeliese gebed (b) 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2020-01-05 20200105_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7_B.pptx
Redding deur kennis van die Waarheid 1 Timoteus 2:4 Ds Eddie Botha 2019-12-08 20191208_EB_ReddingdeurkennisvandieWaarheid_1Tim2v4.pptx
Evangeliese gebed 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2019-12-01 20191201_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7.pptx
Oorgegewe aan Satan 1 Timoteus 1:19-20 Ds Eddie Botha 2019-11-24 20191124_EB_OorgegeweaanSatan_1Tim1v19-20.pptx
Die oorlog in 'n gelowige se lewe 1 Timoteus 1:18-19 Ds Eddie Botha 2019-11-17 20191117_EB_Dieoorloginngelowigeselewe_1Tim1v18-19.pptx
Paulus as 'n patroon van 'n bekeerde 1 Timoteus 1:16-17 Ds Eddie Botha 2019-11-10 20191110_EB_Paulusasnpatroonvannbekeerde_1Tim1v16-17.pptx
Die skat wat aan die kerk toevertrou is 1 Timoteus 3:14-16 Ds Eddie Botha 2019-11-03 20191103_EB_Dieskatwataandiekerktoevertrouis_1Tim3v14-16.pptx
Die fokus van Christus se koms 1 Timoteus 1:15 Ds Eddie Botha 2019-10-27 20191027_EB_DiefokusvanChristussekoms_1Tim1v15.pptx
Die genade in Christus 1 Timoteus 1:12-17 Ds Eddie Botha 2019-10-20 20191020_EB_DiegenadeinChristus_1Tim1v12-17_a.pptx
Karakter van die valse leraar 1 Timoteus 1:3-11 Ds Eddie Botha 2019-10-13 20191013_EB_Karaktervandievalseleraar_1Tim1v3-11.pptx
'n Ware kind in die geloof Ds Eddie Botha 2019-10-06 20191006_EB_nWarekindindiegeloof_1Tim1v1-2.pptx