Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Die Dag van die Here - die Wederkoms self 2 Peter 3:10 Ds Eddie Botha 2017-10-22 Tweede brief van Petrus 20171022_EB_DieDagvandieHere-dieWederkomsself_2Pet3v10.pptx 5
Die hartseer van 'n vermorsde geleentheid Matthew 25:14-30
2 Peter 3:8-9
Ds Eddie Botha 2017-10-15 Tweede brief van Petrus 20171015_EB_Diehartseervannvermorsdegeleentheid_Matt25v14-30.pptx 25
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (b) ? 2 Peter 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-08 Tweede brief van Petrus 20171008_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_B.pptx 11
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur (a) ? 2 Peter 3:8-9 Ds Eddie Botha 2017-10-01 Tweede brief van Petrus 20171001_EB_Wanneergaanalhierdiedingegebeur_2Petrus3v8-9_A.pptx 10
Hoe lyk die laaste dae ? 2 Peter 3:3
Matthew 24:4-13
Ds Eddie Botha 2017-09-24 Tweede brief van Petrus 20170924_EB_Hoelykdielaastedae_2Petrus3v3_Matt24v4-13.pptx 28
Hoekom moet Christus terugkom 2 Peter 3:1-4 Ds Eddie Botha 2017-09-17 Tweede brief van Petrus 20170917_EB_HoekommoetChristusterugkom_2Petrus3v1-4.mp3 35
Gaan daar 'n wederkoms wees 2 Peter 3:1-9 Ds Eddie Botha 2017-09-10 Tweede brief van Petrus 20170910_EB_Gaandaarnwederkomswees_2Petrus3v1-9.pptx 25
Rede vir die valse leraar se oordeel 2 Peter 2:10-22 Ds Eddie Botha 2017-09-03 Tweede brief van Petrus 20170903_EB_Redevirdievalseleraarseoordeel_2Petrus2v10-22.pptx 25
God se oordeel oor valse leraars 2 Peter 2:3-10 Ds Eddie Botha 2017-08-27 Tweede brief van Petrus 20170827_EB_Godseoordeeloorvalseleraars_2Petrus2v3-10.pptx 28
'n Skets van 'n Dwaalleraar 2 Peter 2:1-3 Ds Eddie Botha 2017-08-20 Tweede brief van Petrus 20170820_EB_nSketsvannDwaalleraar_2Petrus2v1-3.pptx 47
Die Skrif, my Fondasie 2 Peter 1:16-21 Ds Eddie Botha 2017-08-13 Tweede brief van Petrus 20170813_EB_DieSkrifmyFondasie_2Petrus1v16-21.pptx 24
Herinner mekaar hieraan 2 Peter 1:12-15 Ds Eddie Botha 2017-08-06 Tweede brief van Petrus 20170806_EB_Herinnermekaarhieraan_2Petrus1v12-15.pptx 29
Ons kosbare geloof (e) 2 Peter 1:8-11 Ds Eddie Botha 2017-07-30 Tweede brief van Petrus 20170730_EB_Onskosbaregeloof_e_2Petrus1v8-11.pptx 34
Ons kosbare geloof (d) 2 Peter 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-23 Tweede brief van Petrus 20170723_EB_Onskosbaregeloof_d_2Petrus1v5-11.pptx 34
Ons kosbare geloof (c) 2 Peter 1:5-11 Ds Eddie Botha 2017-07-16 Tweede brief van Petrus 20170716_EB_Onskosbaregeloof_c_2Petrus1v5-11.pptx 32
Geloof - Weg van Saligheid Hebrews 11:1 Ds Fanie Schoonees 2017-07-09 2017 Preekopnames 20170709_FSC_GeloofWegvanSaligheid_Heb11v1.pptx 29
Om te weet dat jy seker is John 1:1-12
Romans 8:14-17
Ds Fanie Schoonees 2017-07-02 2017 Preekopnames 20170702_FSC_Omteweetdatjysekeris_Joh1v1-12Romeine8v14-17.pptx 49
Ons kosbare geloof (b) 2 Peter 1:3-4 Ds Eddie Botha 2017-06-25 Tweede brief van Petrus 20170625_EB_Onskosbaregeloof_b_2Petrus1v3-4.pptx 47
Ons kosbare geloof (a) 2 Peter 1:1-2 Ds Eddie Botha 2017-06-18 Tweede brief van Petrus 20170618_EB_Onskosbaregeloof_a_2Petrus1v1-2.pptx 46
Praktiese uitvloei van my geloof (c) 1 Peter 5:10-14 Ds Eddie Botha 2017-06-11 Eerste Brief van Petrus 20170611_EB_Praktieseuitvloeivanmygeloof_1Pet5v10-14_C.pptx 42

Subkategorieëe