Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Boodskap van God aan Sy kerk Habakkuk 3:2 Ds Eddie Botha 2020-01-19 Herlewing 20200119_EB_BoodskapvanGodaanSykerk_Hab3v2.pptx 66
Afvalligheid 1 Timoteus 4:1-5 Ds Eddie Botha 2020-01-12 1 Timoteus 20190112_EB_Afvalligheid_1Tim4v1-5.pptx 140
Evangeliese gebed (b) 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2020-01-05 1 Timoteus 20200105_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7_B.pptx 109
Jesus se gesindheid Filippense 2:3-11 Ds Fanie Schoonees 2019-12-15 2019 Preekopnames 37
Redding deur kennis van die Waarheid 1 Timoteus 2:4 Ds Eddie Botha 2019-12-08 1 Timoteus 20191208_EB_ReddingdeurkennisvandieWaarheid_1Tim2v4.pptx 249
Evangeliese gebed 1 Timoteus 2:1-7 Ds Eddie Botha 2019-12-01 1 Timoteus 20191201_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7.pptx 171
Kersboodskap Mateus 1:21-23 Ds Eddie Botha 2019-11-24 2019 Preekopnames 238
Oorgegewe aan Satan 1 Timoteus 1:19-20 Ds Eddie Botha 2019-11-24 1 Timoteus 20191124_EB_OorgegeweaanSatan_1Tim1v19-20.pptx 158
Die oorlog in 'n gelowige se lewe 1 Timoteus 1:18-19 Ds Eddie Botha 2019-11-17 1 Timoteus 20191117_EB_Dieoorloginngelowigeselewe_1Tim1v18-19.pptx 279
Paulus as 'n patroon van 'n bekeerde 1 Timoteus 1:16-17 Ds Eddie Botha 2019-11-10 1 Timoteus 20191110_EB_Paulusasnpatroonvannbekeerde_1Tim1v16-17.pptx 235
Die skat wat aan die kerk toevertrou is 1 Timoteus 3:14-16 Ds Eddie Botha 2019-11-03 1 Timoteus 20191103_EB_Dieskatwataandiekerktoevertrouis_1Tim3v14-16.pptx 304
Die fokus van Christus se koms 1 Timoteus 1:15 Ds Eddie Botha 2019-10-27 1 Timoteus 20191027_EB_DiefokusvanChristussekoms_1Tim1v15.pptx 261
Die genade in Christus 1 Timoteus 1:12-17 Ds Eddie Botha 2019-10-20 1 Timoteus 20191020_EB_DiegenadeinChristus_1Tim1v12-17_a.pptx 195
Karakter van die valse leraar 1 Timoteus 1:3-11 Ds Eddie Botha 2019-10-13 1 Timoteus 20191013_EB_Karaktervandievalseleraar_1Tim1v3-11.pptx 345
'n Ware kind in die geloof Ds Eddie Botha 2019-10-06 1 Timoteus 20191006_EB_nWarekindindiegeloof_1Tim1v1-2.pptx 197
Skepping van die mens Ds Eddie Botha 2019-09-29 2019 Preekopnames 20190929_EB_Skeppingvandiemens_Gen1v26-28.pptx 169
God se voorsiening Psalms 104:24-30 Ds Eddie Botha 2019-09-22 2019 Preekopnames 20190922_EB_Godsevoorsiening_Ps104v24-30.pptx 186
Die Skepping Hebreërs 11:3 Ds Eddie Botha 2019-09-15 2019 Preekopnames 20190915_EB_DieSkepping_Hebr11v3.pptx 123
Gevalle Engele Efesiërs 6:12
Esegiël 28:12
Ds Eddie Botha 2019-09-08 2019 Preekopnames 20190908_EB_GevalleEngele_Ef6v12_Es28v12.pptx 128
Geloof Ds Eddie Botha 2019-09-01 2019 Preekopnames 20190901_EB_Geloof_Hebr11v6.pptx 117

Subkategorieëe