Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Ware natuur van Christenskap 1 Kings 12:28-32 Ds Eddie Botha 2019-01-20 2019 Preekopnames 20190120_EB_WarenatuurvanChristenskap_IKon12v28-32.pptx 41
Is jy werklik 'n Christen ? Matthew 7:13-24 Ds Eddie Botha 2019-01-13 2019 Preekopnames 20190116_EB_IsjywerkliknChristen_Matt7v13-24.pptx 109
Abraham se geloof (Ds. Willie Henning) Genesis 12
Hebrews 11
Besoekende Predekant 2019-01-06 2019 Preekopnames 43
Kersfees boodskap (Ds Chris Erasmus) Matthew 1:1-17 Besoekende Predekant 2018-12-25 2018 Preekopnames 80
'n Versugting beantwoord Romans 7:21-25 Ds Eddie Botha 2018-12-16 2018 Preekopnames 20181216_EB_nVersugtingbeantwoord_Rom7v21-25.pptx 73
Paulus se finale versoeke 1 Thessalonians 5:25-28 Ds Eddie Botha 2018-12-09 1 Tessalonisense 20181209_EB_Paulussefinaleversoeke_1Tess5v25-28.pptx 79
'n Gebed vir volledige heiligmaking 1 Thessalonians 5:23-24 Ds Eddie Botha 2018-12-02 1 Tessalonisense 20181202_EB_nGebedvirvolledigeheiligmaking_1Tess5v23-24.pptx 68
Hoe om op God se Woord te reageer 1 Thessalonians 5:20-22 Ds Eddie Botha 2018-11-25 1 Tessalonisense 20181125_EB_HoeomopGodseWoordtereageer_1Tess5v20-22.pptx 51
Nie Heilig Gees te√ęstaan nie 1 Thessalonians 5:19 Ds Eddie Botha 2018-11-18 1 Tessalonisense 20181118_EB_NieHeiligGeesteestaannie_1Tes5v19.pptx 62
Wees Dankbaar 1 Thessalonians 5:16-18
Psalm 63:1-5
Ds Eddie Botha 2018-11-11 1 Tessalonisense 89
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (b) 1 Thessalonians 5:17 Ds Eddie Botha 2018-11-04 1 Tessalonisense 20181104_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_B_1Tes5v17.pptx 103
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (a) 1 Thessalonians 5:16-17 Ds Eddie Botha 2018-10-28 1 Tessalonisense 20181028_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_A_1Tes5v16-18.pptx 76
'n Gesonde Gemeente (b) 1 Thessalonians 5:14-15 Ds Eddie Botha 2018-10-21 1 Tessalonisense 20181021_EB_nGesondeGemeente_B_1Tes5v14-15.pptx 109
'n Gesonde gemeente 1 Thessalonians 5:12-13 Ds Eddie Botha 2018-10-14 1 Tessalonisense 20181014_EB_nGesondegemeente_1Tes5v12-13.pptx 110
Dag mense, Nag mense 1 Thessalonians 5:4-11 Ds Eddie Botha 2018-10-07 1 Tessalonisense 20181007_EB_DagmenseNagmense_1Tes5v4-11.pptx 179
Die dag van die Here 1 Thessalonians 5:1-3 Ds Eddie Botha 2018-09-30 1 Tessalonisense 20180930_EB_DiedagvandieHere_1Tes5v1-3.pptx 100
Plan vir die Wederkoms 1 Thessalonians 4:16-18 Ds Eddie Botha 2018-09-23 1 Tessalonisense 20180923_EB_PlanvirdieWederkoms_1Tes4v16-18.pptx 125
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe (b) 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-16 1 Tessalonisense 20180916_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_B_1Tes4v13-18.pptx 131
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-09 1 Tessalonisense 20180909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_1Tes4v13-18.pptx 169
Dankie Here vir 20 jaar Joshua 4:1-9 Ds Eddie Botha 2018-09-02 2018 Preekopnames 20180902_EB_DankieHerevir20jaar-Jos4v1-9.pptx 267

Subkategorieëe