Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe (b) 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-16 1 Tessalonisense 20190909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_B_1Tes4v13-18.pptx 12
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe Ds Eddie Botha 2018-09-09 1 Tessalonisense 20190909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_1Tes4v13-18.pptx 32
Dankie Here vir 20 jaar Joshua 4:1-9 Ds Eddie Botha 2018-09-02 2018 Preekopnames 20180902_EB_DankieHerevir20jaar-Jos4v1-9.pptx 34
Waar die "tyre" die teer slaan 1 Thessalonians 4:9-12 Ds Eddie Botha 2018-08-26 1 Tessalonisense 20180826_EB_Waardietyredieteerslaan_1Tes4v9-12.pptx 46
Skoon lewe in 'n vuil wêreld 1 Thessalonians 4:3-10 Ds Eddie Botha 2018-08-19 1 Tessalonisense 20180819_EB_Skoonleweinnvuilwereld_1Tes4v3-10.pptx 56
Hoe erg is sonde 1 Thessalonians 4:3-8 Ds Eddie Botha 2018-08-12 1 Tessalonisense 20180812_EB_Hoeergissonde_1Tes4v3-8.pptx 65
Die Heiligheid van God 1 Thessalonians 4:3 Ds Eddie Botha 2018-08-05 1 Tessalonisense 20180805_EB_DieHeiligheidvanGod_1Tes4v3.pptx 71
Strewe na nog meer 1 Thessalonians 4:1-2 Ds Eddie Botha 2018-07-29 1 Tessalonisense 20180729_EB_Strewenanogmeer_1Tes4v1-2.pptx 85
Paulus se gebed vir die gemeente 1 Thessalonians 3:11-17 Ds Eddie Botha 2018-07-22 1 Tessalonisense 20180722_EB_Paulussegebedvirdiegemeente_1Tes3v11-13.pptx 117
Uitverkore Volk Colossians 3:12-17 Ds Fanie Schoonees 2018-07-15 2018 Preekopnames 20180715_FSC_UitverkoreVolk_Kol3v12-17.pptx 84
Sin in lyding 1 Thessalonians 3:1-10 Ds Eddie Botha 2018-07-08 1 Tessalonisense 20180708_EB_Sininlyding_1Tes3v1-10.pptx 97
Paulus se dryfveer vir die gemeente 1 Thessalonians 2:17-20 Ds Eddie Botha 2018-07-01 1 Tessalonisense 20180701_EB_Paulussedryfveervirdiegemeente_1Tes2v17-20.pptx 114
Soet en bitter van hierdie lewe 1 Thessalonians 2:13-16 Ds Eddie Botha 2018-06-24 1 Tessalonisense 20180624_EB_Soetenbittervanhierdielewe_1Tes2v13-16.pptx 102
Ware geestelike leierskap (b) 1 Thessalonians 2:7-12 Ds Eddie Botha 2018-06-17 1 Tessalonisense 20180610_EB_Waregeestelikeleierskap_1Tes2v7-12_b.pptx 129
Ware geestelike leierskap 1 Thessalonians 2:1-6 Ds Eddie Botha 2018-06-10 1 Tessalonisense 20180610_EB_Waregeestelikeleierskap_1Tes2v1-6.pptx 129
Hoe lyk die uitverkorenes (b) 1 Thessalonians 1:1-10 Ds Eddie Botha 2018-06-03 1 Tessalonisense 20180603_EB_Hoelykdieuitverkorenes_B_1Tes1v1-10.pptx 117
Hoe lyk die uitverkorenes 1 Thessalonians 1:1-5 Ds Eddie Botha 2018-05-27 1 Tessalonisense 20180527_EB_Hoelykdieuitverkorenes_1Tes1v1-10.pptx 118
'n Passie vir heiligheid Ezekiel 36:21-27 Ds Eddie Botha 2018-05-20 Pinkster - 2018 20180520_EB_nPassievirheiligheid_Es36v21-27.pptx 172
Die hart van heiligheid Matthew 23:25-27
Ephesians 4:17-24
Ds Eddie Botha 2018-05-17 Pinkster - 2018 20180517_EB_Diehartvanheiligheid_Mat23v25-27_Ef4v17-24.pptx 101
Die pad na heilgheid Hebrews 12:14 Ds Eddie Botha 2018-05-16 Pinkster - 2018 20180516_EV_Diepadnaheilgheid_Heb12v14.pptx 93

Subkategorieëe