Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Kyk na die Lam Johannes 3:9-15 Ds Eddie Botha 2021-04-04 Johannes 20210404_EB_KyknadieLam_Joh3v9-15.pptx 130
Die sleutel tot die ewige lewe Johannes 3:1-8 Ds Eddie Botha 2021-03-28 Johannes 20210328_EB_Diesleuteltotdieewigelewe_Joh3v1-8.pptx 97
Reiniging van die tempel Johannes 2:13-25 Ds Eddie Botha 2021-03-21 Johannes 20210321_EB_Reinigingvandietempel_Joh2v13-25.pptx 82
Christus se eerste wonderwerk Johannes 2:1-11 Ds Eddie Botha 2021-03-14 Johannes 20210314_EB_Christusseeerstewonderwerk_Joh2v1-11.pptx 123
Die balans in ons verlossing Johannes 1:38-51 Ds Eddie Botha 2021-03-07 Johannes 20210307_EB_Diebalaansinonsverlossing_Joh1v38-51.pptx 123
Johannes se getuienis Johannes 1:19-37 Ds Eddie Botha 2021-02-28 Johannes 20210228_EB_Johannessegetuienis_Joh1v19-37.pptx 112
Die ware tabernakel in al Sy glorie Johannes 1:14 Ds Eddie Botha 2021-02-14 Johannes 20210214_DiewaretabernakelinalSyglorie_Joh1v14.pptx 128
Die gelowige se reaksie op Christus Johannes 1:11-13 Ds Eddie Botha 2021-02-07 Johannes 20210207_EB_DiegelowigesereaksieopChristus_Joh1v11-13.pptx 120
Die wêreld se reaksie op Christus Johannes 1:6-11 Ds Eddie Botha 2021-01-31 Johannes 20200131_EB_DiewereldsereaksieopChristus_Joh1v6-11.PPTX 149
Die Godheid van Jesus Ds Eddie Botha 2021-01-24 Johannes 165
Het jy vir Jesus lief ? Johannes 21:15-17 Ds Eddie Botha 2021-01-17 2021 Preekopnames 20200117_EB_HetjyvirJesuslief_Joh21v15-17.pptx 169
Die grootste winskoop ooit Mateus 13:45-46 Ds Eddie Botha 2021-01-10 2021 Preekopnames 20200110_EB_Diegrootstewinskoopooit_Matt13v45-46.pptx 192
Geloof Hebreërs 11:6 Ds Eddie Botha 2021-01-03 2021 Preekopnames 20210102_EB_Geloof_Heb11v6.pptx 158
Gelykenis van die onvrugbare vyeboom Lukas 13:6-12 Ds Fanie Schoonees 2020-12-27 2020 Preekopnames 138
Kersboodskap Johannes 3 Ds Fanie Schoonees 2020-12-25 2020 Preekopnames 76
Werkers vir die oes benodig (opgeneem te Oesterbaai) Mateus 9:36-37 Ds Eddie Botha 2020-12-20 2020 Preekopnames 20201220_EB_Werkersvirdieoesbenodig_Mat9v36-37.pptx 186
Vir ons is 'n Seun gebore Jesaja 9
Lukas 2
Ds Fanie Schoonees 2020-12-20 2020 Preekopnames 125
Gebed vir alle gelowiges Efesiërs 6:18-20 Ds Eddie Botha 2020-12-13 2020 Preekopnames 20201213_EB_Gebedvirallegelowiges_Ef%206v18-20.pptx 222
Noem Hom Jesus Mateus 1:21 Ds Eddie Botha 2020-12-06 2020 Preekopnames 20201206_EB_NoemHomJesus_Matt1v21.pptx 148
Gebed in die Gees Efesiërs 6:18 Ds Eddie Botha 2020-12-06 2020 Preekopnames 20201206_EB_GebedindieGees_Ef6v18.pptx 177

Subkategorieëe