Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Die ware eet van Sy liggaam Johannes 6:53-56 Ds Eddie Botha 2021-09-12 Johannes 20210912_EB_DiewareeetvanSyliggaam_Joh6v53-56.pptx 108
Die beste Brood Johannes 6:48-56 Ds Eddie Botha 2021-09-05 Johannes 20210905_EB_DiebesteBrood_Joh6v48-56.pptx 118
Die ware brood van lewe (i) Johannes 6:30-50 Ds Eddie Botha 2021-08-29 Johannes 20210829_EB_Diewarebroodvanlewe_i_6v30-50.pptx 137
Karakter van die ware en valse dissipel Johannes 6:16-29 Ds Eddie Botha 2021-08-22 Johannes 20210822_EB_Karaktervandiewareenvalsedissipel_Joh6v16-29.pptx 114
'n Kind se bietjie in ons Heer se hande Johannes 6:1-15 Ds Eddie Botha 2021-08-15 Johannes 20210815_EB_nKindsebietjieinonsHeersehande_Joh6v1-15.pptx 136
Getuienisse aangaande Christus Johannes 5:30-47 Ds Eddie Botha 2021-08-08 Johannes 20210808_EB_GetuienisseaangaandeChristus_Joh5v30-47.pptx 130
Die twee opstandings Johannes 5:25-29 Ds Eddie Botha 2021-08-01 Johannes 20210801_EB_Dietweeopstandings_Joh5v25-29.pptx 123
Die grootste aanspraak ooit Johannes 5:17-24 Ds Eddie Botha 2021-07-25 Johannes 79
Waarvoor wag jy ? Johannes 5:1-16 Ds Eddie Botha 2021-07-18 Johannes 160
Christus se reaksie op ongeloof Johannes 4:43-54 Ds Eddie Botha 2021-07-11 Johannes 54
Die Verlosser van die Wêreld Johannes 4:27-42 Ds Eddie Botha 2021-07-04 Johannes 82
Hoe lyk ware aanbidding? (ii) Johannes 4:20-24:25 Ds Eddie Botha 2021-06-27 Johannes 20210627_EB_Hoelykwareaanbidding_ii_Joh4v20-24.pptx 141
Hoe lyk ware aanbidding? (i) Johannes 4:21-24 Ds Eddie Botha 2021-06-20 Johannes 20210620_EB_Hoelykwareaanbidding_i_Joh4v21-24.pptx 185
Lewende water Johannes 4:10-15 Ds Eddie Botha 2021-06-13 Johannes 20210613_EB_Lewendewater_Joh4v10-15.pptx 140
Vir my is ... die sterwe 'n wins Filippense 1:21 Ds Fanie Schoonees 2021-06-06 2021 Preekopnames 132
Vir my is ... die lewe Christus Filippense 1:6 Ds Fanie Schoonees 2021-05-30 2021 Preekopnames 116
'n Waarskuwing teen lou-warm wees Openbaring 3:14-21 Ds Eddie Botha 2021-05-23 Pinkster - 2021 20210523_EB_nWaarskuwingteenlouwarmwees_Openb3v14-21.pptx 235
Ons groot fout en hoe om dit reg te maak Openbaring 3:17-18 Ds Eddie Botha 2021-05-20 Pinkster - 2021 20210520_EB_Onsgrootfoutenhoeomditregtemaak_Openb3v17-18.pptx 172
'n Lofprysing vir standvastigheid Openbaring 3:7-13 Ds Eddie Botha 2021-05-19 Pinkster - 2021 20210519_EB_nLofprysingvirstandvastigheid_Openb3v7-13.pptx 164
Ernstige waarskuwing aan die kerk Openbaring 3:4 Ds Eddie Botha 2021-05-18 Pinkster - 2021 20210518_EB_Ernstigewaarskuwingaandiekerk_Openb3v4.pptx 184

Subkategorieëe