Preekopnames

Titel Scripture Speaker Datum Series Additional file Trefslae
Paulus se finale versoeke 1 Thessalonians 5:25-28 Ds Eddie Botha 2018-12-09 1 Tessalonisense 20181209_EB_Paulussefinaleversoeke_1Tess5v25-28.pptx 23
'n Gebed vir volledige heiligmaking 1 Thessalonians 5:23-24 Ds Eddie Botha 2018-12-02 1 Tessalonisense 20181202_EB_nGebedvirvolledigeheiligmaking_1Tess5v23-24.pptx 31
Hoe om op God se Woord te reageer 1 Thessalonians 5:20-22 Ds Eddie Botha 2018-11-25 1 Tessalonisense 20181125_EB_HoeomopGodseWoordtereageer_1Tess5v20-22.pptx 25
Nie Heilig Gees teëstaan nie 1 Thessalonians 5:19 Ds Eddie Botha 2018-11-18 1 Tessalonisense 20181118_EB_NieHeiligGeesteestaannie_1Tes5v19.pptx 41
Wees Dankbaar 1 Thessalonians 5:16-18
Psalm 63:1-5
Ds Eddie Botha 2018-11-11 1 Tessalonisense 51
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (b) 1 Thessalonians 5:17 Ds Eddie Botha 2018-11-04 1 Tessalonisense 20181104_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_B_1Tes5v17.pptx 59
Die skape se reaksie teenoor hulle Herder (a) 1 Thessalonians 5:16-17 Ds Eddie Botha 2018-10-28 1 Tessalonisense 20181028_EB_DieskapesereaksieteenoorhulleHerder_A_1Tes5v16-18.pptx 49
'n Gesonde Gemeente (b) 1 Thessalonians 5:14-15 Ds Eddie Botha 2018-10-21 1 Tessalonisense 20181021_EB_nGesondeGemeente_B_1Tes5v14-15.pptx 71
'n Gesonde gemeente 1 Thessalonians 5:12-13 Ds Eddie Botha 2018-10-14 1 Tessalonisense 20181014_EB_nGesondegemeente_1Tes5v12-13.pptx 78
Dag mense, Nag mense 1 Thessalonians 5:4-11 Ds Eddie Botha 2018-10-07 1 Tessalonisense 20181007_EB_DagmenseNagmense_1Tes5v4-11.pptx 127
Die dag van die Here 1 Thessalonians 5:1-3 Ds Eddie Botha 2018-09-30 1 Tessalonisense 20180930_EB_DiedagvandieHere_1Tes5v1-3.pptx 81
Plan vir die Wederkoms 1 Thessalonians 4:16-18 Ds Eddie Botha 2018-09-23 1 Tessalonisense 20180923_EB_PlanvirdieWederkoms_1Tes4v16-18.pptx 108
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe (b) 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-16 1 Tessalonisense 20180916_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_B_1Tes4v13-18.pptx 113
Wat gebeur as 'n gelowige sterwe 1 Thessalonians 4:13-18 Ds Eddie Botha 2018-09-09 1 Tessalonisense 20180909_EB_Watgebeurasngelowigesterwe_1Tes4v13-18.pptx 153
Dankie Here vir 20 jaar Joshua 4:1-9 Ds Eddie Botha 2018-09-02 2018 Preekopnames 20180902_EB_DankieHerevir20jaar-Jos4v1-9.pptx 224
Waar die "tyre" die teer slaan 1 Thessalonians 4:9-12 Ds Eddie Botha 2018-08-26 1 Tessalonisense 20180826_EB_Waardietyredieteerslaan_1Tes4v9-12.pptx 111
Skoon lewe in 'n vuil wêreld 1 Thessalonians 4:3-10 Ds Eddie Botha 2018-08-19 1 Tessalonisense 20180819_EB_Skoonleweinnvuilwereld_1Tes4v3-10.pptx 164
Hoe erg is sonde 1 Thessalonians 4:3-8 Ds Eddie Botha 2018-08-12 1 Tessalonisense 20180812_EB_Hoeergissonde_1Tes4v3-8.pptx 141
Die Heiligheid van God 1 Thessalonians 4:3 Ds Eddie Botha 2018-08-05 1 Tessalonisense 20180805_EB_DieHeiligheidvanGod_1Tes4v3.pptx 163
Strewe na nog meer 1 Thessalonians 4:1-2 Ds Eddie Botha 2018-07-29 1 Tessalonisense 20180729_EB_Strewenanogmeer_1Tes4v1-2.pptx 162

Subkategorieëe